วิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธ

คงปฎิเสธไม่ได้ว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าที่จะมีบทบาทสำคัญกับการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอนาคตของสังคมการหล่อหลอมวัตถุต้องอาศัย
วิธีการและกระบวนการมากมายมีความปาะณีตและสลับซับซ้อนมากขึ้นก็ขึ้นกับสิ่งของที่ทำสุดท้ายได้ผลผลิตจากการอาศัยความรู้และวิทยาการ 1 ชิ้น
จากขั้นต้นถึงขั้นสุดท้ายล้วนแล้วมีวิธีการเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชิ้นที่ 1 หรือที่หนึ่งพันแต่การหล่อหลอมคนไม่เหมือนกันเพราะคนมีจิตวิญญาณรู้สึกนึกคิดมีความเคลื่อนไหวกายและจิตอยู่ตลอดเวลา
การพัฒนาคนจึงต้องเข้าถึงและเข้าใจจึงจะทำให้การพัฒนานั้นสมบรูณ์ประสบผลสำเร็จ การจัดการศึกษาให้กับเยาวชนก็เช่นกัน รูปแบบการเรียนรู้ต้องตรงกับความต้องการของผู้เรียน
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามนุษย์ครบวงจรกล่าวคือ ด้าน กาย สังคม จิตใจและปัญญา
ในขณะนี้มีการจัดการเรียนรู้แนวพุทธในชื่อว่าโรงเรียนวิถีพุทธมีการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามความสำเร็จในระยะยาวว่าแนวทางดังกล่าวจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่  ผู้จบการศึกษาไปแล้วสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน และ
สามารถเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศได้หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและเรียนรู้ต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-c&i

คำสำคัญ (Tags)#จริยธรรม

หมายเลขบันทึก: 54511, เขียน: 13 Oct 2006 @ 21:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)