การศึกษากฏหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับร้านหนังสือ

ในการลงทุนทำธุรกิจสักอย่างเราต้องมีความรู้และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องบ้าง

  กฎหมายที่ เข้ามาเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ ร้านหนังสือลดราคา               

การก่อตั้งหรือการดำเนินธุรกิจนั้น จะเป็นลักษณะของ บริษัท จำกัด ที่จดทะเบียนมาก่อนแล้วเพียงแต่จะมีการเปิด สายการดำเนินธุรกิจ ใหม่โดยใช้ฐานเดิมของ บริษัทที่มีมาก่อน ดังนั้นกฎหมายที่จะเข้าเกี่ยวข้องได้แก่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535

1. บรรพ 1 หลักกฎหมายทั่วไป

1.1   นิติบุคคล  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  เกี่ยวกับการก่อตั้ง สิทธิและหน้าที่ของ บริษัท จำกัด      ภูมิลำเนาของที่ตั้งของบริษัทจำกัด    ผู้ก่อตั้งและผู้แทนในการทำหน้าที่ตามกฎหมาย

1.2   ทรัพย์สิน               1.3   การทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ

2.       บรรพ 3 เอกเทศสัญญา

2.1    การซื้อขาย          สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย          หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายสินค้า          หน้าที่ของผู้ซื้อ          การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง

2.2    การแลกเปลี่ยน                 2.3    การเช่าทรัพย์

2.4    การเช่าซื้อ                         2.5    การจ้างแรงงาน

2.6    การจ้างทำของ                  2.7    การยืม

2.8    การฝากทรัพย์                   2.9    การค้ำประกัน

2.10 การจำนอง                     2.11 การเก็บของในคลังสินค้า

2.12 การประกันภัย              2.13 การประกันชีวิต

2.14 หุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ว่าด้วยบริษัทจำกัด การก่อตั้ง วิธีจัดการ และการเพิ่มทุน

นอกจากนี้ยังต้องเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายต่าง ๆ

1.       กฎหมายแรงงาน ที่ว่าด้วยการจ้างแรงงาน อัตราค่าแรงขั้นต่ำ

2.       กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

3.       พรบ. ประกันสังคม

4.       กฎหมายว่าด้วยการเสียภาษีอากร แบบต่าง ๆ

5.       กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

6.       กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

7.       พรบ.ว่าด้วยการพิมพ์และการโฆษณา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนข้อมูลของ MUT

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องศึกษา

หมายเลขบันทึก: 54507, เขียน: 13 Oct 2006 @ 21:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)