ภารกิจระหว่างการประชุมกฎหมายนิรโทษกรรมของนายกรัฐมนตรีความเห็น (0)