GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจเบเกอร์รี่

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

                     กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจมีดังนี้

   1.  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา      เพื่อคุ้มครอง การใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท เช่น  เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร   ด้วยการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร  เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ หรือ การละเมิดลิขสิทธิ์

   2.  กฎหมายภาษีอากร     เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร   ภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคล ต้องเสียภาษีให้ถูกต้องตาม กฎหมาย  เช่น  กรามสรรพากรจะมีแจ้งการยกเว้นภาษี  หรือ  ลดหย่อนภาษี  ขยายเวลาในการเสียภาษี 

     3.  กฎหมายแรงงาน     เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์  กองทุนทดแทน  กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน   

   4.  กฎหมายระหว่างประเทศ         ต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ  ด้วยการส่งออกและนำเข้าของแต่ละประเทศ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 54485
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)