"มะลิเฉลิมนรินทร์ "นามพระราชทานมะลิพันธุ์ใหม่ของโลก

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

 จัดแถลงข่าวการจัดงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี วว.พร้อมโชว์พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกในสกุลมะลิที่หายากและใกล้สูญพันธุ์  ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม มะลิเฉลิมนรินทร์เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
  นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์  ผู้ว่าการ วว. 

เปิดเผยว่า  วว.ได้สำรวจพบมะลิเฉลิมนรินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2552 ที่บริเวณเนินเขาหินปูนเตี้ยๆที่สูงจากระดับน้ำทะเล 715 เมตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบพรรณไม้ดังกล่าวร่วมกับ Ms. Ruth  Kiew  ผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะลิชาวอังกฤษ ที่มาปฏิบัติงานอยู่ในหอพรรณไม้  Forest Research Institute of Malaysia (FRIM) ประเทศมาเลเซียและได้ร่วมกันเขียนรายงานเตรียมลงตีพิมพ์ในวารสารการจำแนกพรรณไม้นานาชาติ Blumea แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554  ทั้งนี้วว. ได้ขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Jasminum  bhumibolianum  Chalermglin  และชื่อภาษาไทย คือ มะลิเฉลิมนรินทร์  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 มีความหมายว่า มะลิเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน

  ด้านดร.ปิยะ  เฉลิมกลิ่น  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วว.

 ผู้ค้นพบมะลิ ดังกล่าว เปิดเผยว่า  มะลิเฉลิมนรินทร์  เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวของประเทศไทย ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์จัดอยู่ในสกุลมะลิ วงศ์มะลิ  มีลักษณะเด่น ที่แตกต่างจากมะลิพื้นเมือง และมะลิชนิดอื่นๆ ที่มีอยู่ทั่วโลกคือ มีกลีบเลี้ยง แหลม หนาแข็ง ขนาดใหญ่จำนวน 4-5 ซี่รองรับดอกสีขาวที่มีกลีบดอก 6-8 กลีบ และมีกระเปาะเกสรเพศผู้สีเหลืองเด่นชัด กระจายพันธุ์อยู่บนเนินเขาหินปูนเตี้ย ๆ ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 715 เมตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน


  ลักษณะโดยทั่วไป 

เป็นไม้เถาเลื้อยได้ไกล 1-2 เมตร  กิ่งยอดเรียวเล็ก เรียบ ใบรูปรีหรือรูปหอกกว้าง โคนใบเว้า ปลายใบเป็นตุ่มแหลม ใบหนา  เหนียวสีเขียวเข้มเป็นมัน  ช่อดอกออกที่ปลายกิ่งยอดหรือปลายกิ่งข้าง มีดอกย่อย 7-13 ดอก กลีบเลี้ยงแหลม หนาแข็งขนาดใหญ่ กลีบดอกสีขาว 6-8 กลีบ ปลายกลีบเป็นติ่งแหลมสั้นผลกลมรี 1-2 ผล เมื่อสุกสีดำเป็นมะลิที่เจริญเติบโตช้าเมื่อเทียบกับมะลิชนิดอื่นๆ  ออกดอกบานในช่วงเดือน กรกฎาคมถึงกันยายน  ส่งกลิ่นหอมแรงมีผลแก่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม

  ทั้งนี้ที่ผ่านมาวว.ได้ทำการศึกษาวิธีการขยายพันธุ์มะลิเฉลิมนรินทร์เพื่อการอนุรักษ์พรรณไม้ดังกล่าวอย่างยั่งยืน  ผลการศึกษาพบว่าสามารถใช้วิธีการเพาะเมล็ดและการปักชำ เพื่อขยายพันธุ์ไม้ดังกล่าว  โดยต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดจะเจริญเติบโตได้ช้ากว่า จะเลื้อยไต่ซุ้มสูง 1 เมตร และออกดอกได้ต้องใช้ระยะเวลาถึง 2 ปี  ในขณะที่การขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำกิ่งได้ผลดี  มีเปอร์เซ็นต์ออกรากและรอดตายได้สูงมาก  สามารถเลื้อยไต่ซุ้มและออกดอกได้ในเวลาเพียง 1 ปี  ส่วนการขยายพันธุ์โดยวิธีการตอนกิ่งไม่ได้รับความนิยม  เนื่องจากกิ่งยอดมีขนาดเล็กมากและตอนได้ยากมาก
  อย่างไรก็ดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี  วว.

ได้จัดทำเข็มกลัดมะลิเฉลิมนรินทร์เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้แก่สภากาชาดไทย  ผู้สนใจสามารถชมมะลิเฉลิมนรินทร์ และร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ได้ในงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี วว.ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  4-6 สิงหาคม 2556  ที่ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์   ( ขอบคุณ มะลิพันธุ์ใหม่ จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  และภาพดอกมะลิเฉลิมนรินทร์ จากอินเทอร์เน็ต )


อีกไม่นานคงมีต้นจำหน่าย เราคงได้ซื้อมาปลูกนะคะ 

ด้วยความปรารถนาดี   กานดา แสนมณี

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๖


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กานดา-นาฬิเก (รวมความรู้ ให้เกิดประโยชน์)ความเห็น (5)

-ตามมารับข้อมูลดี ๆ ครับ

-"ดอกมะลิเฉลิมนรินทร์"

-ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นใหม่น่าสนใจนะคะ ออกแบบสวนครั้งต่อไปจะลองนำมาใส่ในแบบดูค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ พี่ดา

เขียนเมื่อ 

ดอกคล้าย ๆ มะลิวัลย์นะจ๊ะพี่ดา

เขียนเมื่อ 

ขึ้นชื่อว่ามะลิ ก็จะหอมและชื่นใจเสมอนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณกานดา...แวะมาชื่นชม..."มะลิเฉลิมนรินทร์ "นามพระราชทานมะลิพันธุ์ใหม่ของโลกค่ะ...ขอบคุณค่ะ