ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ธรรมรัต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

งานมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและร่วมอภิปรายกลุ่ม

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

กลุ่ม ๑ เรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำคัญอย่างไร ทำไมต้องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยให้ร่วมอภิปรายในประเด็นดังต่อไปนี้

-  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในฐานะเขตผลประโยชน์ด้านใดบ้าง และเป็นอย่างไร

-  จุดกำเนิดความเป็น “ภูมิภาค” ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอย่างไร

-  นิยามความเป็นภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างไร (ศึกษาในแง่ภูมิศาสตร์ภาคพื้นดิน,ทะเล, ภูมิศาสตร์ด้านมนุษย์(ชาติพันธ์,ศาสนา,ความสัมพันธ์ในอดีต)

-  ความแตกต่างในการพัฒนาของรัฐสมัยใหม่ (ทางการเมือง,เศรษฐกิจ,ภูมิภาคนิยม)

-  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศึกษาจากความเป็นจริง, ทฤษฎีเสรีนิยม,ทฤษฎีเชิงสร้างสรรค์)

กลุ่มที่ ๒ เรื่อง  ตัวการสำคัญระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ๑. ตัวการภาครัฐ

  -ตัวการรัฐในภูมิภาค (บรูไน,กัมพูชา,อินโดนีเซีย,ลาว,มาเลเซีย,พม่า,ฟิลิปปินส์,สิงคโปร์,ไทย,เวียดนาม)

  - รัฐตัวการนอกภูมิภาค (สหรัฐ,สาธารณรัฐประชาชนจีน)

  - รัฐตัวการรอบเขตภูมิภาค (ออสเตรเลีย, อินเดีย, ปาปัวนิวกีนี,รัสเซีย)

  ๒. ตัวการที่ไม่ใช่รัฐ

  - ตัวการที่ไม่ใช่รัฐ (ระบบองค์การสหประชาชาติ,สถาบันการเงินระหว่างประเทศ,กลุ่มธนาคารโลก,กองทุนการเงินระหว่างประเทศ,ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย,

  - องค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ

กลุ่มที่ ๓  เรื่อง สงครามเย็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-  นโยบายการปิดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างไร

-  สนธิสัญญาองค์กรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างไร

-  สรุปเนื้อหาของการประชุมที่เมืองบันดุงและการไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใด

-  สงครามอินโดจีนครั้งที่สอง (คศ.๑๙๖๑-๑๙๗๕) เป็นมาอย่างไร และสงบได้อย่างไร

-  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสงครามอินโดจีนครั้งที่ ๒  (การเผชิญหน้าของอินโดนีเซีย)

-  การสร้างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ก่อนหน้าเป็นอาเซียน,เป้าหมายของอาเซียน,เสรีภาพและความเป็นกลาง)

-  สงครามระหว่างรัฐระหว่างอินโดจีนด้วยกันเอง (ค.ศ.๑๙๗๕-๑๙๗๘)

-  สงครามอินโดจีนครั้งที่ ๓

-  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงที่สงครามเย็นยุติแล้ว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความเห็น (0)