ตอนที่ 17 การสร้างยุทธศาสตร์จากปัจจัยนำเข้า

ครูเต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  
  

เมื่อมีวัตถุหรือพฤติกรรมที่โดดเด่น..มีจำนวนมาก...เป็นจุดแข็งและโอกาสขององค์กร วัตถุหรือพฤติกรรมนั้นจะถูกนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในระบบยุทธศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองตอนที่ 17

การสร้างยุทธศาสตร์จากปัจจัยนำเข้า

           เมื่อมีวัตถุหรือพฤติกรรมที่โดดเด่น ..มีจำนวนมาก...เป็นจุดแข็งและโอกาสขององค์กร วัตถุหรือพฤติกรรมนั้นจะถูกนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในระบบยุทธศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สิ่งที่นำมาเป็นปัจจัยนำเข้ามีมากมายในโลกและจักรวาล ได้แก่ สินค้าทางการเกษตร พืชผัก ผลไม้ ต้นไม้ สัตว์ เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และพืช  แร่ธาตุ เหล็กและโลหะชนิดต่างๆ  ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน เชื้อเพลิง น้ำมัน ถ่านหิน ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพย์สินทางปัญญา สารเคมี ฯ

             

                               จากโมเดลที่ 1 ปัจจัยนำเข้าถูกแทนค่าด้วยวัตถุ สิ่งของ พฤติกรรม จุดแข็งและโอกาส จะก่อให้เกิดผลผลิตอะไรได้บ้าง

  การคิดผลผลิต คิดได้ทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบ เช่น การมีส้มจำนวนมาก  จะคิดผลผลิต( O ) ในเชิงบวก เช่น น้ำส้มคั้น น้ำส้มบรรจุขวด น้ำส้มบรรจุกระป๋อง แยมเนื้อส้ม  ส้มกินสด ส่งขายตลาดต่างประเทศ อาหารสัตว์ ผลิตเป็นยา ฯ หรือคิดผลผลิต( O ) ในเชิงลบ เช่น นำไปฝังกลบ ลดพื้นที่ปลูก ลดราคา ลดปริมาณการผลิต สามารถเขียนเป็นโมเดลได้ดังนี้

           

               จากโมเดลที่ 2 จะเห็นว่าผลผลิตจากการมีส้มจำนวนมากนั้นมีจำนวนมาก และเมื่อดูผลผลิตจะทำให้สามารถคิดกระบวนการของการให้ได้ผลผลิตเหล่านั้นได้ ยกตัวอย่าง เช่น การผลิตน้ำส้มคั้นนั้นต้องมีกระบวนการอะไรบ้าง

  การผลิตน้ำส้มคั้นต้องมีกิจกรรมการล้างส้ม การปาดส้ม การคั้นน้ำส้ม การปรุงรส การรักษาคุณภาพของน้ำส้ม การบรรจุภาชนะที่เหมาะสม เขียนเป็นโมเดลได้ดังนี้

                  


จากโมเดลที่ 4 เมื่อสร้างยุทธศาสตร์ย่อยในกระบวนการได้แล้ว ก็สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของตนเองได้ เช่น วิธีล้างผิวส้มให้สะอาด (ล้างด้วยมือ/ล้างด้วยเครื่องล้าง )  วิธีปาดส้ม ( มีด/ เครื่องมือ )  วิธีคั้นส้ม (คั้นพร้อมผิวส้ม/คั้นโดยปอกเปลือก) วิธีปรุงรสน้ำส้ม (เกลือ/น้ำเชื่อม/น้ำผึ้ง/น้ำหวาน ) วิธีรักษาคุณภาพน้ำส้ม (การแช่เย็น/ใส่สารกันบูด ) และวิธีบรรจุน้ำส้มคั้นให้ลูกค้าด้วยวัสดุที่เหมาะสม( ถุง/แก้ว /ถ้วย /วัสดุอื่น )

เมื่อถึงตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบยุทธศาสตร์โดยสมบูรณ์แล้ว จะดัดแปลง คิดค้น สร้างสรรค์ ตกแต่ง ต่อเติมอย่างไรขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ของตนเอง การสร้างระบบยุทธศาสตร์จากปัจจัยนำเข้าของศาสตร์ต่างๆก็มีลักษณะในทำนองเช่นเดียวกับตัวอย่างที่นำมาเสนอนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะดร.เตชิต...เป็นการแสดงระบบยุทธศาสตร์ปัจจัยนำเข้าครบทั้ง Input-Process-output ถึง 4 โมเดล ทำให้เห็นระบบในภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ..ขอบคุณค่ะ