ตอนที่ 16 การสร้างระบบยุทธศาสตร์

ครูเต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  
  

“ ถ้าเขียนระบบยุทธศาสตร์บนท้องฟ้าได้เพียง 1 ระบบ จะเขียนกระบวนการได้เต็มท้องฟ้าพอดี 

จะเขียนปัจจัยนำเข้าได้เต็มผืนน้ำพอดี และจะเขียนผลผลิตได้เต็มผืนดินพอดี “ตอนที่ 16

การสร้างระบบยุทธศาสตร์

  เมื่อรู้จักระบบยุทธศาสตร์ดีแล้ว ตอนนี้ลองมาสร้างระบบยุทธศาสตร์กันบ้าง แม้ระบบยุทธศาสตร์จะเป็นเรื่องยุ่งยากทำให้ปวดหัว แต่การสร้างระบบยุทธศาสตร์กลับเป็นเรื่องง่าย

อันดับแรก.....เมื่อรู้ว่าระบบยุทธศาสตร์มีองค์ประกอบ 3 ตัวคือ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิต

การสร้างระบบยุทธศาสตร์ก็ต้องสร้างจากองค์ประกอบ 3 ตัวนี้ จะนำองค์ประกอบใดขึ้นมาก่อนก็ได้ ถ้าองค์ประกอบใดมีตัวตนอยู่แล้ว ให้แทนค่าในตัวองค์ประกอบนั้นเป็นอันดับแรก แล้วค้นหาองค์ประกอบตัวต่อไปให้ครบทุกตัว

 

               จากโมเดลที่ 2 เมื่อแทนค่าปัจจัยนำเข้าได้แล้ว อันดับต่อไป....ต้องใช้สมองคิด..จะคิดคนเดียว ..สองคน..หรือกี่คนก็ได้ เพื่อหาความสัมพันธ์ของน้ำตาลปี๊บกับสิ่งต่างๆในโลกใบนี้

  อย่าลืมว่า ระบบยุทธศาสตร์ก็คือทฤษฏีระบบ จึงขอกล่าวว่า

“ ถ้าเขียนระบบยุทธศาสตร์บนท้องฟ้าได้เพียง 1 ระบบ จะเขียนกระบวนการได้เต็มท้องฟ้าพอดี จะเขียนปัจจัยนำเข้าได้เต็มผืนน้ำพอดี และจะเขียนผลผลิตได้เต็มผืนดินพอดี “

จากประโยคข้างบน เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ ดังนั้นเมื่อเขียนระบบยุทธศาสตร์ได้แล้วตามโมเดลที่ 2 ก็จะเขียนกระบวนการได้เต็มท้องฟ้าและเขียนผลผลิตได้เต็มผืนดิน

ลองคิดเล่นๆว่า น้ำตาลปี๊บ ทำอะไรได้บ้าง  ถ้าคิดได้แล้วให้นำไปแทนค่าที่ ตัวผลผลิต

ให้เวลาคิด 1 นาที......พร้อมทั้งเขียน ผลผลิต จากน้ำตาลปี๊บ.........

           

               จากโมเดลที่ 3 ได้ผลผลิตออกมามากมาย แต่ผลผลิตแต่ละอย่างมีปัจจัยอื่นเข้ามาประกอบด้วย....ไม่ต้องตกใจ...ยอม..ให้ปัจจัยอื่นเข้ามาผสมกับน้ำตาลปี๊บ.....อย่าคิดแคบๆ...อย่ายึดมั่นน้ำตาลปี๊บ... อาจใช้น้ำตาลปี๊บเป็นองค์ประกอบหลัก...หรือใช้น้ำตาลปี๊บเป็นองค์ประกอบเสริมก็ได้...ก็จะได้ผลผลิตออกมามากมายไม่จบสิ้น...ที่ผลผลิตนั้นเติมคำว่า “ ผัดไทย” อีกตัวก็ได้ ถึงแม้ ผัดไทยจำใช้น้ำตาลปี๊บเพียงเล็กน้อย..ก็ไม่แปลก....เมื่อยอมให้ผลผลิตต่างๆที่มีส่วนผสมของน้ำตาลปี๊บเข้ามาในระบบยุทธศาสตร์แล้ว การคิดเรื่องกระบวนการก็เป็นเรื่องไม่ยาก

  จะเห็นว่าถึงแม้ระบบยุทธศาสตร์จะยุ่งยากมาก แต่การสร้างระบบยุทธศาสตร์กลับเป็นเรื่องง่าย บุคคลทุกเพศทุกวัยสามารถสร้างระบบยุทธศาสตร์ได้ และระบบยุทธศาสตร์สามารถนำไปใช้ได้กับทุกเรื่องในโลกใบนี้และในจักรวาล ถึงเวลาแล้ว...ที่คนไทยจะต้องเรียนรู้ระบบยุทธศาสตร์และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง

 จากองค์ประกอกทั้ง 3 ตัวของระบบยุทธศาสตร์นั้น ส่งผลให้การสร้างยุทธศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามองค์ประกอบที่ถูกแทนค่าเป็นอันดับแรกคือ

ประเภทที่ 1 การสร้างระบบยุทธศาสตร์จากปัจจัยนำเข้า ( I )

ระบบยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ประเภทนี้เกิดจากการมีปัจจัยนำเข้าเป็นต้นทุนหรือมีจำนวนมากหรือเกิดจากจุดแข็งและโอกาสขององค์กร โดยการแทนค่าปัจจัยนำเข้าเป็นอันดับแรก

ประเภทที่ 2 การสร้างระบบยุทธศาสตร์จากผลผลิต ( O )

ระบบยุทธศาสตร์ประเภทนี้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ความฝัน จินตนาการ ความคาดหวัง ความมุ่งหมายให้เกิด โดยกำหนดเป้าหมายหรือผลผลิตเป็นอันดับแรก

ประเภทที่ 3 การสร้างระบบยุทธศาสตร์จากกระบวนการ ( P )

ระบบยุทธศาสตร์ประเภทนี้เกิดจากระบบยุทธศาสตร์เดิมที่มีจุดอ่อน ถดถอย ทรุดโทรม อ่อนแอ จึงต้องมีการพัฒนา ซึ่งระบบยุทธศาสตร์เดิมมีปัจจัยนำเข้าและผลผลิตเดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาผลผลิตเดิมให้มีปริมาณ ..คุณภาพ...หรือมีคุณสมบัติบางอย่างเพิ่มมากขึ้น จึงต้องหาวิธีการใหม่ในการยกระดับคุณสมบัติของผลผลิต ซึ่งวิธีการใหม่ก็คือการปรับกระบวนการให้เหมาะสม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเห็น (0)