รัฐบาลและพรรคแห่งคอรัปชั่น

รัฐบาลและพรรคแห่งคอรัปชั่น

คอรัปชั่นรุนแรงขึ้น ดังใน ข่าวนี้  และจุดเริ่มต้นการทุจริตซุกหุ้น ดัง ข่าวนี้  บอกอะไรแก่คนไทยบ้าง  ว่าใครเป็นตัวการสร้างความเสื่อมทรามศีลธรรมในบ้านเมืองของเรา  ไม่ช้าก็จะมีการยุบสภา เลือกตั้งใหม่  คนไทยจะเลือกใครเข้ามาบริหารบ้านเมือง  

วิจารณ์ พานิช

๒๖ ก.ค. ๕๖บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (3)

เมื่อคนไทยส่วนใหญ่ (ตามผลการสำรวจ) ยอมรับพฤติกรรมคอรัปชั่นของนักการเมืองและข้าราชการได้ ขอเพียงให้ตนได้รับประโยชน์ ปัญหานี้คอรัปชั่นก็คงไม่มีทางลดน้อยลงหรอกค่ะท่าน นับวันแต่จะเพิ่มขึ้นอย่างที่เห็น สงสารประเทศไทยจริงๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตราบใดที่ยังหาวีระบุรุษขี้ม้าขาว ไม่ได้ คอรัปชั่นไทยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ปัจจุบันนี้ก็ทำทุกรูปแบบ

ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม ทางคดทางเคียวมีหมดครับ ทุกหนทุกแหง ทุกหย่อมหญ้า

เห็นมีองค์ต่อต้านคอรัปชั่น...ก็ยังทำอะไรเขายังไม่ได้

ยุบสภาเลือกตั้งใหม่.....ก็เหมือนเดิม.

สิ้นเปลื้องงบประมาณในการเลือกตั้งเปล่าๆ

เขียนเมื่อ 

perception อาจไม่ตรงกับความจริง ความหวาดระแวงอาจฉุดรั้งความเจริญ

เชื่อว่ามีบางคน ส่วนน้อยที่มีพฤติกรรมคอรัปชั่น ผู้รู้เห็นควรแจ้งความเอาผิดให้ได้ มีคนจับผิดมากมายแต่การพิสูจน์เชื่องช้าและเอาเข้าจริงก็พบความผิดตามที่กล่าวหาไม่มากเท่าที่ฟ้อง

ไม่เอารัฐบาลนี้ เอารัฐบาลใหม่ก็ต้องมีคนคอรัปชั่นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์

ทำอย่างไรจะปราบได้หมดจด ฆ่าทิ้งก็ไม่หมดเพราะเห็นมีทั่วหัวระแหงตั้งแต่หน่วยงานเล็กๆ ถึงโครงการล้านล้านบาท

คนที่ทำกฏหมายก็ไม่ทำ คนบังคับใช้กฏหมายก็ไม่ทำ คนรู้เห็นก็ไม่ทำอะไรเอาแต่บ่นและเครียด

ถ้าเป็นเวรเป็นกรรมของประเทศไทยจำเป็นต้องอยู่กับคอรัปชั่น ก็ขอรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเจริญได้

หรือจะเอาอย่างประเทศจีนที่ประธานาธิบดีประกาศล้มเลิกไม่ให้มีโครงการใหญ่(ก่อสร้าง ?) 5 ปี เพราะเอื้อต่อการคอรัปชั่น

แช่แข็ง 5 ปีเลย