การจัดการองค์ความรู้ครั้งที่ 1-2556 ด้านงานวิจัย - เรื่องการพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

drapichart
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ด้านหาหัีวข้อวิจัย (ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ)

1. จากการไปสหกิจศึกษาของอาจารย์ และนักศึกษา

2. ปัญหาจากนักศึกษาไปฝึกงานสหกิจศึกษา

3. จากสถานประกอบการ หรือองค์กรที่หน่วยงานลงนามความร่วมมือ (MOU)

4. ฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ

5. อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

6. จากการอ่าน Review ของวารสารต่างๆ เช่น Sciencedirect.com Sciencefinder.com Science News วารสารเฉพาะทาง เป็นต้น

7. จากบริษัทของเพื่อนๆ ของอาจารย์ และศิษย์เก่าของหน่วยงาน

8. จากข่าวหนังสือพิมพ์ หรือรายการโทรทัศน์ ที่เจาะประเด็นเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นประเด็นปัญหา

9. จากการใช้สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้วไม่พอใจ หรือเกิดปัญหา อาจจะสามารถส่งคำแนะนำให้ชุมชน หรือบริษัทที่ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น เป็นต้น

ช่องทางเพื่อเลือกโจทย์

1. จากงานวิจัยเดิม นำมาต่อยอด

2. ความร่วมมือของศิษย์เก่า (เว็บไซท์ศิษย์เก่า)

3. บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่มีความรู้ความสามารถ 

เทคนิคการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

1. งานวิจัยเพื่อนำไปปรับปรุงการผลิต

2. งานวิจัยที่น่าสนใจของผู้วิจัย

3. นำไปใช้ในงานการเรียนการสอน

4. การนำไปใช้เิชิงพาณิชย์ 

5. เชิญสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ เช่น สวทช. วว. สถาบันต่างๆ เป็นต้น เผื่อสถานประกอบการ หรือหน่วยงานจะมีความสนใจจะนำไปใช้งาน หรือใช้ประโยชน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

543460

เขียน

24 Jul 2013 @ 11:30
()

แก้ไข

24 Jul 2013 @ 11:30
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 4, อ่าน: คลิก