สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียน การเล่นกีตาร์

วิธีเรียน ตอนแรกเลยเราต้องหาแรงบันดาลใจที่จะเล่นก่อนค่ะ จะได้มีกำลังใจในการฝึกและยังทำให้เราฝึกได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ ต่อมาเราก็ฝึกตีคอร์ดง่ายๆก่อนค่ะ ซึ่งตอนดีดกีตาร์เราอาจใช้ปิ๊คมาดีดเพื่อความใสของเสียงก็ได้ พอจำคอร์ดง่ายๆได้แล้วก็มาฝึกเปลี่ยนคอร์ดให้ทันกับจังหวะ โดยฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะคุ้นมือ และให้คนที่เล่นเป็นมาช่วยดูการเปลี่ยนจังหวะของเราว่าเราเปลี่ยนจังหวะทันหรือเปล่า กดสายกีตาร์บอดหรือไม่ วางนิ้วถูกมั๊ย หากยังทำไม่ถูกจะได้ปรับปรุงตั้งแต่ในช่วงแรกๆของการฝึกเล่นค่ะ พอฝึกจนแน่ใจแล้วว่าเปลี่ยนทันก็หาเพลงง่ายๆ โดยเพลงที่หามาฝึกในตอนแรกต้องเป็นเพลงที่มีคอร์ดไม่ยากและไม่มีคอร์ดมากเกินไปเพราะถ้าหากยากแล้วเราอาจจะหมดกำลังใจในที่จะฝึกต่อไปได้  การฝึกในตอนแรกเราอาจจะเจ็บมือที่ใช้จับคอร์ดซึ่งก็ขอให้อดทนต่อไปค่ะ หลังจากนั้นพอเล่นเป็นในระดับหนึ่งแล้ว ก็ค่อยๆจำคอร์ดที่ยากขึ้นและก็ฝึกเล่นไปด้วยในระหว่างนั้น  ซึ่งถ้าหากฝึกเล่นจนคล่องแล้วก็อาจฝึกเกากีตาร์เพื่อความเพราะของเพลงหรืออาจฝึกเล่นคอร์ดวงในด้วยก็ได้ค่ะ

ผลการเรียน

  สามารถเล่นกีตาร์ได้ ตีคอร์ดให้จังหวะเวลามีคนร้องเพลงได้ ซึ่งถึงแม้จะยังเพิ่งเริ่มฝึกเล่นแต่ก็ถือเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นแล้วทำให้รู้สึกสนุก และคลายเครียดเวลาได้เล่น

ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์

  ได้รู้ว่าการที่เราจะทำอะไรซักอย่างต้องใช้ความพยายาม ความอดทนและความมุ่งมั่นในการฝึกฝน ทำให้เรามีสมาธิและมีความตั้งใจมากยิ่งขึ้น  และการฝึกเล่นเครื่องดนตรีทำให้เรารู้สึกเข้าถึงบทเพลงมากยิ่งขึ้น สนุกสนานไปกับการฝึกฝน

เอกสารหรือสื่ออ้างอิง เว็บและวีดีโอที่เข้าไปสืบค้นค่ะ

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-2/no19-23/index.html

http://www.youtube.com/watch?v=yTnvwrQ4vIk

http://www.youtube.com/watch?v=ej8Eislpp04

ภาคผนวก