ตอนที่ 15 ยุทธศาสตร์ซ่อนเร้น

ครูเต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  

..........ตรงจุดที่ตกหล่นนี้คือระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้น กรณีนี้เป็นระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นอย่างตื้นๆ ถ้าใช้สติปัญญาระดับหนึ่งก็อาจคิดได้  และกรณีอย่างนี้ระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นจะมีค่าสูงจะถูกปิดบังเป็นความลับ เป็นยุทธศาสตร์ของการต่อสู้ ของทหาร พ่อค้าหรือรัฐบาล ฯ ถ้าเป็นสมัยโบราณไม่มีการถ่ายทอดต่อ ก็จะล้มหายตายจากตามเจ้าของไปเลย

   

ตอนที่ 15

ยุทธศาสตร์ซ่อนเร้น

  เมื่อได้ศึกษาระบบยุทธศาสตร์หลัก ระบบยุทธศาสตร์ย่อย ระบบยุทธศาสตร์เสริมหรือระบบยุทธศาสตร์สารพัดชื่อตามลักษณะของโมเดลที่ค้นพบ พร้อมๆกับความสับสนปนเปที่มีมากมาย

คราวนี้มาดูระบบยุทธศาสตร์ที่ยุ่งยากมากกว่าทุกระบบจึงใช้คำว่า “ ระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้น “  ( ผู้อ่านจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ แต่ขอให้สื่อความหมายได้ตรงกัน ) ที่ตั้งชื่อว่าระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นเพราะระบบยุทธศาสตร์ประเภทนี้สามารถแสดงตัวตนให้เห็นก็ได้ ไม่ต้องแสดงตัวตนให้เห็นก็ได้

สาเหตุที่ไม่ต้องแสดงตัวตนให้เห็นมี 2 ประการคือ

ประการที่ 1 ระบบยุทธศาสตร์นี้ซ่อนเร้นอยู่ในระบบอย่างมิดชิดจนมองไม่ค่อยเห็น จะรู้และเห็นเฉพาะบางคนเท่านั้น

ประการที่ 2 ระบบยุทธศาสตร์นี้เป็นระบบของธรรมชาติที่ซับซ้อนเกินกว่าสมองของคนธรรมดาจะเข้าใจได้ แต่ผลผลิต

  ของระบบยุทธศาสตร์สามารถคาดเดาได้ จึงคว้ามาเพียงผลผลิตเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องไปค้นหาระบบ

1.ระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นจากประการที่ 1  คือระบบยุทธศาสตร์ที่ต้องใช้ปัญญาในการค้นหาจึงจะพบซึ่งมีทั้งระบบซ่อนเร้นแบบตื้นๆและซ่อนเร้นอย่างลึกซึ้ง ขอยกตัวอย่างให้เห็นดังนี้

            

โมเดลที่ 1  ระบบยุทธศาสตร์การทำเป็ดย่าง

  จากโมเดลที่ 1 เมื่อพิจารณาเนื้อหาและรายละเอียดของระบบยุทธศาสตร์แล้ว.... ถามว่า....จะย่างเป็ดได้หรือไม่และจะทำให้เป็ดสดกลายเป็นเป็ดย่างเลิศรสได้หรือไม่  ...ตอบว่า..ไม่น่าจะทำได้ ...เพราะคนที่ไม่เคยย่างเป็ดจะไม่รู้ว่าจะย่างอย่างไร(สารพัดปัญหา)  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างระบบยุทธศาสตร์ย่อยในการย่างเป็ดเพิ่มเติม..  แต่ถึงแม้จะสร้างระบบยุทธศาสตร์มากมายก็อาจจะตกหล่นกลเม็ดบางอย่าง ....ตรงจุดที่ตกหล่นนี้คือระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้น กรณีนี้เป็นระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นอย่างตื้นๆ ถ้าใช้สติปัญญาระดับหนึ่งก็อาจคิดได้  และกรณีอย่างนี้ระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นจะมีค่าสูงและถูกปิดบังเป็นความลับ เป็นยุทธศาสตร์ของการต่อสู้ ของทหาร พ่อค้าหรือรัฐบาล ฯ ถ้าเป็นสมัยโบราณไม่มีการถ่ายทอดต่อ ก็จะล้มหายตายจากตามเจ้าของไปเลย

  ระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นอีกตัวหนึ่งที่ค้นหายากและไม่ต้องค้นหาก็ได้เพียงแต่นำผลผลิตของระบบมาใช้ก็พอแล้ว มีตัวอย่างดังนี้

  ขอย้อนไปนำโมเดลของการจำนำ/ขายข้าวมาเป็นตัวอย่าง

   

โมเดลที่ 2  แสดงระบบยุทธศาสตร์การจำนำ/ขายข้าว

  จากโมเดลที่ 2 เมื่อพิจารณาผลผลิตของกระบวนการคือ ชนิดของข้าว คุณภาพข้าว ปริมาณ/น้ำหนักและราคาประเมิน : ปริมาตร : น้ำหนัก ผลผลิตทั้งหมดนี้ถูกสมมติให้มีความสมบูรณ์ก็ส่งผลให้ได้เงินค่าขายข้าวเต็มราคา และถ้ามองลึกลงไปผลผลิตทั้ง 4 ตัวนี้จะทำให้ชาวนาได้รับเงินค่าขายข้าวในพิกัดสูงสุดทันทีทันใดคงเป็นไปไม่ได้ ต้องมีกระบวนการใดขั้นอยู่ตรงจุดนี้ จึงแปลงผลผลิตทั้ง 4 ตัวเป็นปัจจัยนำเข้าของระบบยุทธศาสตร์อีกระบบหนึ่งได้ดังนี้


โมเดลที่ 3  แสดงระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้น

  จากโมเดลที่ 3 ลองคิดดูว่า เมื่อชาวนามีปัจจัยนำเข้าสมบูรณ์ และก่อนที่ชาวนาจะได้รับเงินค่าขายข้าวจะต้องมีกระบวนการใดบ้าง...ถ้าจะให้คาดเดาก็ต้องมี การประเมินราคา..การเจรจาต่อรอง ฯ

  ดังนั้นระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นจะประกอบด้วยระบบยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพิ่มอีกระบบคือ ระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นการประเมินราคาและระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นการเจรจาต่อรอง

  เมื่อถึงตอนนี้ระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นที่มองไม่เห็นหรือไม่ได้กล่าวถึงมาก่อนกลับมีบทบาทสำคัญอย่างคาดไม่ถึง เพราะการที่ชาวนาจะได้เงินค่าขายข้าวมากหรือน้อยเกิดจากอิทธิพลของระบบยุทธศาสตร์การประเมินราคาและระบบยุทธศาสตร์การต่อรองราคา

  ลองคิดต่ออีกหน่อย....ถ้าชาวนาเป็นญาติกับผู้ประเมินราคาหรือรู้จักสนิทสนมกันเป็นพิเศษ การประเมินราคาและการเจรจาต่อรองจะมีผลออกมาอย่างไร

  กรณีที่ยกตัวอย่างมานี้เรียกว่า ระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้น ที่ผู้คนมองไม่ค่อยเห็น

2. ระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นจากสาเหตุประการที่ 2 เกิดจากความซับซ้อนของธรรมชาติซึ่งได้แก่ ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ  การเจริญเติบโต การย่อยสลาย การพิกลพิการบางประเภท พฤติกรรมทางจิต อารมณ์และความรู้สึก ฯ

  ขอยกตัวอย่างเรื่องการเจริญเติบโตของต้นข้าวจากโมเดลที่ผ่านมาแล้วดังนี้


โมเดลที่  4  แสดงรายละเอียดของกิจกรรมในกระบวนการของระบบยุทธศาสตร์การผลิตข้าว

                   จากโมเดลที่ 4 เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนจะเลือกกระบวนการจัดหาพันธุ์ข้าวปลูกมาเป็นตัวอย่างเพียงตัวเดียวเขียนเป็นโมเดลได้ดังนี้


โมเดลที่ 5  แสดงยุทธศาสตร์การจัดหาพันธ์ข้าวปลูก

                  จากโมเดลที่ 5 เมื่อระบบยุทธศาสตร์การจัดหาพันธุ์ข้าวปลูก ให้ผลผลิตเป็นพันธุ์ข้าวปลูกที่สมบูรณ์ (O1 )

จะส่งผลให้เกิดข้าวในท้องนา (O ) ทันทีทันใดคงเป็นไปไม่ได้ จึงต้องมีระบบที่ขั้นกลางก่อนได้เมล็ดข้าวในนา ซึ่งเราสามารถค้นพบได้โดยการสร้างโมเดลระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นได้ดังนี้

                

โมเดลที่ 6  แสดงระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นการได้ข้าวในท้องนา

  จากโมเดลที่ 6 เป็นระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นที่ได้แก่กระบวนการการเจริญเติบโตของต้นข้าว ตั้งแต่การงอกออกจากเมล็ดข้าวเปลือกเป็นต้นกล้า แล้วนำต้นกล้าไปดำในผืนนา เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับจนข้าวตั้งท้องออกรวง และรวงข้าวสุกเต็มที่และเก็บเกี่ยวกองไว้ในท้องนา

  การเจริญเติบโตของข้าวจัดเป็นระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นที่ไม่ต้องนำมาแสดง เพราะสามารถคาดเดาได้ว่า การนำเมล็ดข้าวไปปลูกย่อมเจริญเติบโตตามธรรมชาติ และออกรวงเก็บเกี่ยวเป็นข้าวเปลือก จึงไม่ต้องนำการเจริญเติบโตของข้าวมาเป็นระบบยุทธศาสตร์ให้สับสน( เว้นแต่เจาะจงทำการทดลองระบบน้ำ ปุ๋ย แสง ดิน ฯ)

  กรณีที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นระบบยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นที่มีอยู่ ถ้าท่านผู้อ่านพบระบบยุทธศาสตร์ในประเด็นอื่นกรุณาเล่าสู่กันฟังบ้างจักเป็นพระคุณหลายบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเห็น (0)