การเปลี่ยน Password ของ Windows XP

สมมติมี user ชื่อว่า joe

cmd > net user
แสดงรายชื่อ user บน Windows

C:\Document And Settings\joe>net user joe *

Type a password for the user : .....

Ref : http://www.youtube.com/watch?v=oC8c7zKLnU4&NR