มูลนิธิสยามกัมมาจลเชิญชมเทปบันทึกภาพการประชุมย้อนหลังของหลักสูตรนักถักทอชุมชนทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะ (^_^)

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หน้าที่การดูแลพวกเขา จึงควรเป็นหน้าที่ทั้งของพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ในบ้าน ครูในโรงเรียน พระในวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อนามัย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนชาวบ้านประชาชนทั่วไปอย่างเราๆ ท่านๆ ด้วยเพราะ "เด็กและเยาวชน" คือพลังของสังคมและเป็นอนาคตของชาติ

หน้าที่การฟูมฟักดูแลเด็กและเยาวชน หลายคนอาจเผลอคิดไปว่าเป็นหน้าที่ของ "โรงเรียน" แต่เพียงลำพัง


อย่างไรก็ดี เพราะโลกของเด็กมีมากกว่าที่โรงเรียน แต่มีทั้งบ้าน โรงเรียน วัด ชุมชน กลุ่มเพื่อน ฯลฯ ที่ผู้เกี่ยวข้องและมีความใส่ใจทุกฝ่ายจะต้องจัดสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้ออำนวยให้พวกเขาเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิด จิตใจ ที่สังคมพึงประสงค์


ดังนั้น หน้าที่การดูแลพวกเขา จึงควรเป็นหน้าที่ทั้งของพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ในบ้าน ครูในโรงเรียน พระในวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อนามัย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนชาวบ้านประชาชนทั่วไปอย่างเราๆ ท่านๆ ด้วย


ด้วยเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตรอย่างสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) จึงบุกเบิกหลักสูตรนักถักทอชุมชนขึ้น


จุดประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนตลอดกระบวนการ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้ได้มีกระบวนการความคิด ตลอดจนเครื่องมือที่เหมาะสมในการส่งเสริมดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นของตน ให้เป็นเด็กที่มีทั้ง ความเก่ง ความดี และความสุข เติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ดี และเป็นผู้นำนักพัฒนาชุมชนและสังคม


เพื่อร่วมเรียนรู้ไปกับกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชน ...

มูลนิธิสยามกัมมาจลขอเชิญชวนท่านชมเทปบันทึกภาพการประชุมย้อนหลังของหลักสูตรนักถักทอชุมชนทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะ (^_^)


1. พิธีลงนามความร่วมมือและปฐมนิเทศ หลักสูตรนักถักทอชุมชน : เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

http://www.scbfoundation.com/projects/activity_detail.php?proj=15&sub&unit&id=868


2. เวทีนักถักทอชุมชนฯ ครั้งที่ 2 โซนภาคกลาง ณ รพ.สต.หนองสาหร่าย

http://www.scbfoundation.com/projects/activity_detail.php?proj=15&sub&unit&id=931


3. เวทีนักถักทอชุมชนฯ ครั้งที่ 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศบาลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

http://www.scbfoundation.com/projects/activity_detail.php?proj=15&sub&unit&id=936


4. เวทีนักถักทอชุมชนฯ ครั้งที่ 3 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เทศบาลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

http://www.scbfoundation.com/projects/activity_detail.php?proj=15&sub&unit&id=951


5. เวทีนักถักทอชุมชนฯ ครั้งที่ 3 โซนภาคกลาง ณ เทศบาลไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

http://www.scbfoundation.com/projects/activity_detail.php?proj=15&sub&unit&id=956


6. เวทีนักถักทอชุมชนฯ ครั้งที่ 4 โซนภาคกลาง ณ ห้องประชุม อบต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

http://www.scbfoundation.com/projects/activity_detail.php?proj=15&sub&unit&id=973

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (6)

ขอบคุณที่นำสาระดีๆเช่นนี้มาเผยแพร่ค่ะ...

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมการทำงานครับ

จำได้ว่าหลักสูตรนี้ท่านอาจารย์หมอประเวศเคยเขียนในบทความนานมากแล้ว

ดีใจที่พบหลักสูตรออกมาจริงๆครับ

รออ่านอีกครับ

ขอบพระคุณ อ.ขจิต ค่ะ
ทางเราพอได้ยิน อ.ขจิต กล่าวถึงที่มาที่ไปอย่างนี้ก็แอบหัวใจพองโตเหมือนกัน :)

อัพเดทคลิปที่ 6. เวทีนักถักทอชุมชนฯ ครั้งที่ 4 โซนภาคกลาง ณ ห้องประชุม อบต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ


http://www.scbfoundation.com/projects/activity_detail.php?proj=15&sub&unit&id=973