ไหมมัดหมี่วัฒนธรรมสองฝั่งโขง 31

  Contact

  หมี่ลวด 2  

ประเภทผ้า       ผ้าไหมมัดหมี่

 • ชื่อลาย             หมี่ลวดลายนาคต้นสน
 • การใช้งาน       ผ้าซิ่น
 • อายุ                  มากกว่า 40 ปี
 • สถานที่            บ้านกลางหมื่น ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 • เส้นใย              เส้นไหมพันธุ์พื้นบ้าน สาวมือ
 • การย้อมสี        ย้อมสีเคมี
 • การทอ             กี่ตั้งพื้น สอดกระสวยด้วยมือ
 •  

  Posted in Gotoknow GotoKnow By  In textile

  Post ID: 54170, Created: , Updated, 2013-09-06 17:34:59+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

  Tags #นาค

  Recent Posts 

  Comments (0)