สิ่งแวดล้อมคลองปาบ

การจัดการสิ่งแวดล้อมคลองปาบ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 3 ขณะนี้ได้ดำเนินการอนุรักษ์คลองปาบโดยมีชุมชน นักเรียน ครู เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและอนุรักษ์ ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการอนุรักษ์และปล่อยพันธุ์ปลา กำจัดวัชพืช พัฒนาจัดสวนหย่อม ปลูกสมุนไพร ปลูกหญ้าแฝก ตรวจสอบน้ำ บำบัดน้ำด้วยระเบิดชีวภาพจากจุลินทรีย์ EM ซึงได้รับความร่วมมือชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลคู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูและนักเรียนเป็นอย่างดี และเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ที่ผ่านมาตัวแทนนักเรียนจำนวน 5 คนและครู ได้นำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ในการอนุรักษ์คลองปาบร่วมกับชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย
โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ (Tags)#สิ่งแวดล้อม#กิจกรรมการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 54164, เขียน: 11 Oct 2006 @ 12:28 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)