ถ้าปอกเปลือกลูกนัท เพื่อใช้ทำอาหาร อย่าโยนเปลือกทิ้ง ให้นำมาใส่กระถางต้นไม้ จะทำให้ดินร่วนดี