มุมมองประเทศไทยผ่านทางรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ            เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทสาระเชิงข่าว ผลิตโดย สำนักข่าวไทยพีบีเอส ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 21.00-22.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 เมษายนพ.ศ. 2552 โดยใช้ชื่อว่า เปลี่ยนประเทศไทย ปี 2553ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม เป็น 2563 เปลี่ยนประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายนพ.ศ. 2553 และในปัจจุบัน ตั้งแต่หลังการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 รายการได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย(1)  


                                       


1.   เสียงประชาชนฯ ถามหาพลังร่วมปฏิรูปการศึกษา 23 06 56


2.   เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : ถามหาพลังร่วมปฏิรูปจังหวัด (30 มิ.ย. 2556)

           2.1 เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : ถามหาพลังร่วมปฏิรูปจังหวัด 1             2.2  เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : ถามหาพลังร่วมปฏิรูปจังหวัด 2


            2.3  เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : ถามหาพลังร่วมปฏิรูปจังหวัด 3


           2.4  เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : ถามหาพลังร่วมปฏิรูปจังหวัด 43.  เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : ถามหาพลังร่วมปฏิรูปที่ดิน 

     3.1  เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : ถามหาพลังร่วมปฏิรูปที่ดิน 1


        3.2   เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : ถามหาพลังร่วมปฏิรูปที่ดิน 2

        3.3  เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : ถามหาพลังร่วมปฏิรูปที่ดิน  3

        3.4  เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : ถามหาพลังร่วมปฏิรูปที่ดิน  4

4.  

เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย : ชีวิตจริงของแรงงานรับจ้าง
     ในภาคอุ­ตสาหกรรม 

        4.1  

ชีวิตจริงของแรงงานรับจ้าง

ในภาคอุ­ตสาหกรรม  1


         4.2  ชีวิตจริงของแรงงานรับจ้างในภาคอุตสาหกรรม 2


5. เสียงประชาชน เปลี่ยประเทศไทย  :  แรงงานต่างด้าว

         5.1  แรงงานต่างด้าว  1

               5.2  แรงงานต่างด้าว  2(1)  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (0)