มุมมองประเทศไทยในสายตาของ รศ.ดร ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ       รศ. ดร. ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ  เป็นอาจารย์ (คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาฯ)  เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นนักเขียน (นามปากกาเศรษฐสยาม และเข้าใจว่ามีอีกหลายนามปากกา)  เป็นเอ็นจีโอ  ผู้ต่อสู้เพื่อคนยากไร้  และเป็นนักวิจัย

        ศึกษาจบทางด้่าน เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  และ  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ต่อมาไปศึกษาต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์  ได้ปริญญาโททางด้าน Social Development  และ  ปริญญาเอก(Ph.D.)  ทางด้าน Industrial Labour   จาก La Trobe University  ประเทศออสเตรเลีย

         มีพื้นเพเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช  (1)(2)


                               


1.   ประเทศไทยกับระบอบอำมาตย์-ไพร่ 

           1.1  ประเทศไทยกับระบอบอำมาตย์-ไพร่ 1


           1.2  ประเทศไทยกับระบอบอำมาตย์-ไพร่  2


           1.3  ประเทศไทยกับระบอบอำมาตย์-ไพร่  3


           1.4  ประเทศไทยกับระบอบอำมาตย์-ไพร่  4


           1.5  ประเทศไทยกับระบอบอำมาตย์-ไพร่  5


           1.6  ประเทศไทยกับระบอบอำมาตย์-ไพร่  6


           1.7  ประเทศไทยกับระบอบอำมาตย์-ไพร่  7


           1.8  ประเทศไทยกับระบอบอำมาตย์-ไพร่  8


           1.9  ประเทศไทยกับระบอบอำมาตย์-ไพร่  9


           1.10 ประเทศไทยกับระบอบอำมาตย์-ไพร่  10


           1.11 ประเทศไทยกับระบอบอำมาตย์-ไพร่  11


           1.12 ประเทศไทยกับระบอบอำมาตย์-ไพร่  12


2.  300 บาท วิกฤต/โอกาสแรงานไทย


  

3.  ปัญหาว่าด้วยทรัพยากรด้านพลังงานของประเทศไทย
      (รศ. ดร. ณรงค์  เพชรประเสริฐ พูดผ่านรายการ ปฏิรูปประเทศไทย)


4.  มองความจนอย่างครบมิติ 


5.   ค่าแรงขั้นต่ำของไทย


6.   ค่าแรง300บาท...ไม่ได้โม้?


7.  สังคมสวัสดิการ
                                  (1)  http://www.gotoknow.org/posts/81571

(2)  http://graces.cpportal.net/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/1/---.aspx


<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

รุ่นลูกหลานต้องเรียนให้มากขึ้นเพื่อระบบระบอบต่าง ๆ จะดีขึ้น