ความเห็น 2839571

มุมมองประเทศไทยในสายตาของ รศ.ดร ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

เขียนเมื่อ 

รุ่นลูกหลานต้องเรียนให้มากขึ้นเพื่อระบบระบอบต่าง ๆ จะดีขึ้น