ต้องสอน IS แทรกในวิชาที่สอน

พานักเรียนดู ซีดี เกี่ยวกับ Cleaning day ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง  ซึ่งในรายละเอียด  ครูใหญ่ได้บอกถึงความจำเป็นในการทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน  ซึ่งต้องสะอาด และปราศจากเชื้อโรค อันเป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่นักเรียน
นักเรียนดูภาพ และฟัง เนื้อหาจากเรื่องที่ฟัง  ครูอ้อยพยายามห้คำถาม  เพื่อชักจูงความเข้าใจของนักเรียน  ที่นี่ไม่ใช่สอนนักเรียนให้ตอบคำถาม  แต่ต้องการเพิ่มความสามารถให้นักเรียนตั้งคำถาม ตามที่สนใจ ให้ได้


ครูอ้อยได้เป็นตัวอย่างในการตั้งคำถาม  ตามระดับของ บลูม


ซึ่งนักเรียนก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมดในเวลาเดียวกัน  ยังคงงงและไม่สนใจที่จะเรียนรู้เลย  อะไรก็ตามที่ต้องใช้ความคิดที่สูงขึ้น  นักเรียนจะละเลยทันที  ด้วยมีความเคยชินกับการเรียนรู้ระดับพื้นฐาน คือ ความจำ  อ่านตาม  ลอกตาม


เหนื่อยมากที่จะต้องแนะนำและทำความเข้าใจห้นักเรียนใหม่ว่า  ต้องคิดอย่างไร  ตั้งคำถามอย่างไร  ครูอ้อยเลยต้องยกตัวอย่าง  ในการเรียนรู้เรื่องการแต่งกลอนแปด  

ระดับของการตั้งคำถาม มี  6 ระดับคือ

ความจำ............กลอนแปด คืออะไร
ความเข้าใจ......จากตัวอย่างนี้  กลอนบทใดเป็นกลอนแปด
การนำไปใช้.....กลอนแปด 2 บทนี้มีปัญหาอะไรบ้าง
การวิเคราะห์....กลอนของสุนทรภู่ 2 บทนี้ต้องการจะบอกความจริงอะไรให้กับผู้อ่าน
การสังเคราะห์...จงแต่งกลอนแปดมา 1 บท
การประเมินค่า...กลอนแปดจำนวน3บทต่อไปนี้  บทไหนดีที่สุด  เพราะอะไรเมื่อนักเรียน ชมภาพในซีดีเสร็จแล้ว  นักเรียนสามารถตั้งคำถามได้ดังนี้


ความจำ............ในซีดี  นักเรียนกำลังทำอะไร
ความเข้าใจ......จากซีดี  ตอนใดที่แสดงว่านักเรียนร่วมใจกันทำความสะอาด
การนำไปใช้.....การทำความสะอาดโรงเรียนให้ประโยชน์อย่างไร
การวิเคราะห์....ซีดี  ต้องการจะบอกความจริงอะไรให้กับนักเรียน
การสังเคราะห์...จงเขียนเรียงความเกี่ยวกับความร่วมมือกัน
การประเมินค่า...เรียงความที่ทุกคนแต่งมา  เรื่องใดดีที่สุด  เพราะอะไร


จบการสอนเรื่องการตั้งคำถาม  เหนื่อยมาก  เพราะนักศึกษานมหาวิทยาลัย  เรียนกันเป็นเทอม  จะมาห้สอนนักเรียนชั้น ป.4 ในชั่วโมงเดียวนั้น  ยากมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

...การสอนเรื่องการตั้งคำถาม  เหนื่อยมาก  เพราะนักศึกษานมหาวิทยาลัย  เรียนกันเป็นเทอม  จะมาห้สอนนักเรียนชั้น ป.4 ในชั่วโมงเดียวนั้น  ยากมาก...

Yes the thing you must do for kids are difficult and demanding, but a job well-done has its reward. I am sure you will teach "learning by asking questions" more (times and kids) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)