สัมมนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ ฉะเชิงเทรา

เป็นวงจรของการปฏิบัติงาน คือ การไปสัมมนาและรับนโยบายมาปฏิบัติ  เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นก็ทำรายงาน


สัปดาห์นี้ต้องเดินทางไป ฉะเชิงเทรา  ที่โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา  เป็นระเบียบปฏิบัติของครูอ้อย  ที่ต้องค้นคว้ากันก่อนเดินทาง


ไปคราวนี้ได้มีโอกาสใช้รถโรงเรียน  หลังจากเดินทางด้วยตนเองมานานแล้ว  อายุมากแล้ว  ต้องพึ่งพาคนอื่นแล้ว
เมื่อค้นคว้าได้แล้ว  ก็มาศึกษาหัวข้อที่จะไปร่วมสัมมนา  เพราะคราวที่แล้ว  ครูอ้อยป่วย  ไม่ได้ไป  และให้น้องที่โรงเรียนไปแทน  น้องไม่ได้สรุปงานมาให้  แต่นำคู่มือดำเนินการมาให้  ได้แต่อ่านเล่มนี้เท่านั้น


มันเป็นเรื่องสำคัญมากนะ  ที่กลับมาจากร่วมประชุม  ต้องรายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง  อย่างน้อยคนต่อไปจะได้เข้าใจ
ชื่อศูนย์ได้เปลี่ยนไปเป็น  PEER Center ย่อมาจาก  Primary Education English Resource Center

  คงจะต้องเข้าที่พัก วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน  และเริ่มสัมมนากัน วันที่ 1 และ 2 กรกฏาคม 2556

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนาความเห็น (0)