บ้านหนังสืออัจฉริยะ

เอนก
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

      กศน.กระทุ่มแบนได้จัดกิจกรรมเปิดและมอบป้ายบ้านหนังสืออัจฉริยะให้กับตำบลแครายจำนวน 3 แห่ง โดยมีกำนัน นายกอบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ประชาชนในตำบลแครายจะได้อ่านหนังสือพิมพ์และวารสารทุกวันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ รับรู้ข่าวสารต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.กระทุ่มแบนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากมากเลยครับโครงการหนังสืออัจฉริยะ

เขียนเมื่อ 

ครับเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้