มุมมองประเทศไทยในสายตาของ ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ            ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์   เกิด 25 สิงหาคม 2489 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร   จบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) เกียรตินิยม  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม(บริหารการศึกษา)) และดุษฎีบัณฑิตทางด้านอุดมศึกษา( Ph.D. (อุดมศึกษา)) จาก University of Pittsburgh  เป็นอดีตอาจารยฺ์และผู้บริหารของคณะครุศาตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในสาขาอุดมศึกษา  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (1)


                               


1.   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป                                        (1) 
 http://www.dpu.ac.th/2012/index/91/

(2) http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%91%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...ขอชื่นชมศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ในฐานะเคยเป็นลูกศิษย์ท่านที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์ มีมุมมองทางการศึกษาที่งดงามและสร้างสรรค์มาโดยตลอด...

เขียนเมื่อ 

หน้าตาท่านอิ่มบุญมากๆ ค่ะ ขอบคุณแนวคิดดีๆ เกี่ยวกับการศึกษาซึ่งดิฉันได้รับจากการอ่านหนังสือของท่านด้วยค่ะ