ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 56


กิจกรรมแรก ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556

        ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่"  ให้กับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรทั้งสองหลักสูตรคือ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  4 ชั้นปี รวมประมาณ 220 คน กิจกรรมมีมากกว่า "ปฐมนิเทศ" ทั้งอบรมคุณธรรมจริยธรรม  การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในให้กับนักศึกษา  การวิเคราะห์ SWOT  การมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียน รวมทั้งการสอดแทรกคำแนะนำต่างๆให้กับนักศึกษาระหว่างรอเปลี่ยนกิจกรรม เช่น การจอดรถ การแต่งกาย กาแสดงความเคารพอาจารย์และรุ่นพี่. การเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น

(ผ้าคลุมผมสีขาว - รุ่นพี่ปี 2, 3 และ 4. ส่วนผ้าคลุมสีดำ - น้องปี 1 ของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

@ กิจกรรมแรก :  แนะนำคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร - อาจารย์หน้าตาสดใส ใจดี ทั้งนั้นคะ ^_^

  

..... เข้าสู่พิธีการตามลำดับนะคะ..........

@ เริ่มต้นกิจกรรมแรก  :  การให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม " การใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา "  โดย รศ.ดุษฎี มัชฌิมาภิโร  อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์มีข้อคิดให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนหรือการวางตนเหมาะสม การทำหน้าที่ของตน การแสดงความเคารพ ความรักและสามัคคี. รวมทั้งแนวทางในการเสาะแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาของตนให้มีความชำนาญทั้งจากเพื่อน พี่และคณาจารย์ในภาควิชา 


@ พิธีเปิดกิจกรรม :  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร (กำหนดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยคะ เราทำพิธีเปิดหลังจากอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฯ เนื่องจากคณบดีมีภารกิจปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในช่วงเช้าคะ) โดย ผศ.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม@ กิจกรรมกลุ่ม : การประกันคุณภาพกับนักศึกษา. โดย ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เริ่มต้นด้วยการเล่นเกมส์แบ่งกลุ่มจากนั้นช่วยกันสร้างหอคอยจากหลอดที่ใช้ดูดน้ำกับเข็มหมุดตัวเล็กๆ นักศึกษาร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำหอคอย ค่อยๆลงมือช่วยกันสร้างหอคอยอย่างสนุกสนาน 

(กลุ่มนักศึกษาเตรียมทำหอคอย)


(ผลงานหอคอยของนักษึกษาแต่ละกลุ่มคะ)

@ กิจกรรมวิเคราะห์ SWOT เพื่อทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดย ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  อุปสรรค  นักศึกษาปี 2-4 ให้ข้อมูลได้ดีคะ เพราะใช้ชีวิตในการทำกิจกรรมร่วมกันหลายครั้งแล้ว หลังจากวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลแล้วจะนำผลมาแจ้งให้ทราบนะคะ

....กิจกรรมทุกอย่างเสร็จสิ้นภายในเวลา 12.35 น.  เราแยกย้ายกันกลับบ้านอย่างมีความสุขคะ. ^__^

หมายเลขบันทึก: 540288เขียนเมื่อ 23 มิถุนายน 2013 13:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 กันยายน 2013 21:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

ตามมาอ่าน ท่าทางสนุกมาก 

ปกติทำกิจกรรมหอคอยครับ แต่ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์


ขอบคุณทุกกำลังใจคะ

อาจารย์ขจิตคะ . นักศึกษาสนุกสนาน มีความคิดสร้างสรรค์และสามัคคีร่วมแรงร่วมใจสร้างหอคอยกันจนลืมเวลาเลย.  

กิจกรรมต่อไปจะลองให้สร้างหอคอยจากกระดาษหนังสือพิมพ์บ้างนะคะ

ขอบคุณคะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี