มุมมองประเทศไทยในสายตา ดร สุวิทย์ เมษินทรีย์

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
             เป็นนักเรียนรุ่นที่สองที่นิด้า ดร.สุวิทย์เรียนจบด้านเภสัชกรรม จากมหาวิทยาลัยมหิดล แต่สนใจเรื่อง การบริหารธุรกิจ ความที่เป็นคนชอบคิดอ่านไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา วิชาปีหนึ่งไม่ท้าทายสำหรับเขา เขาข้ามไปนั่งเรียนกับพวกปีสอง และลูกศิษย์ของคอตเลอร์ย่อมไม่พ้นความสนใจของเขา เรียนไม่เรียน เปล่าความที่ชอบขีดๆ เขียนๆ จึงเขียน paper ไปให้อาจารย์สมคิดอ่าน ซึ่งอาจารย์คนนี้ได้ช่วยต่อยอด ให้เขามากมาย และยังส่งเสริมให้เขาออก NIDA Business Review โดยเขาได้เขียนบทความตีพิมพ์ร่วมกับอาจารย์อีกหลายคน รวมทั้งดร.สมคิดด้วย น่าเสียดายที่หลังจากตีพิมพ์ครั้งแรกแล้วไม่มีใครสานต่อ จากนั้นเมื่อ ดร.สมคิดรับงานโครงการไหนก็มักจะนำลูกศิษย์รุ่นแรกของไปด้วยหลายคน แต่เขาเป็นรุ่น สองคนเดียวที่มักจะได้ติดกลุ่มไปด้วยในหลายโครงการ

               ด้วยความที่ ดร.สมคิดเห็นความรักดีในทางวิชาการของเขา เมื่อ ศ.คอตเลอร์มีจดหมายมาชักชวนให้เขียนหนังสือเล่มที่สอง ดร.สมคิดจึงได้พาเขาไปที่นอร์ธเวสเทิร์นด้วย ทั้งสามคนเทียวเข้าห้อง สมุดถกเถียงพูดคุยกันหนึ่งเดือนเต็ม ก็ได้เค้าโครงของหนังสือเล่มใหม่ เขาได้ฝากฝังสุวิทย์ไว้เป็นศิษย์ของคอตเลอร์ซึ่งระยะหลังแทบจะไม่รับศิษย์แล้ว โดยที่ได้ทุนจากมหาวิทยาลัยด้วย ในที่สุด ดร.สุวิทย์ได้ดีกรีปริญญาเอก ด้านการตลาดจาก Kellog พร้อมทั้งหนังสือ Marketing of the Nation ร่วมกับอาจารย์ของเขาทั้งสองคน

                นับว่าเป็นแบบแผนเดียวกับ ดร.สมคิดนั่นเอง สิ่งที่แตกต่างคือ เขาได้งานที่ปรึกษา Boot Allen & Hamilton ที่อเมริกา ก่อนกลับมาเมืองไทย ช่วงว่างที่บินกลับมาเมืองไทยขณะที่รอวีซ่า เขาได้ช่วยงานบริษัทในโครงการที่กรมสรรพากร และติด พันมาอีกหลายโครงการ ดร.สุวิทย์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่า เป็นการปรับเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategy-based Transformation) ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กล่าวคือ โครงการ Multimedia Super-Corridor ของรัฐบาลมาเลเซีย สภาพัฒนฯ กพ. ปตท. การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย บีพีปิโตรเลียม

                 จากนั้นออฟฟิศในเมืองไทยถูกซื้อโดยบริษัทของอังกฤษที่ชื่อ LEK Consulting ซึ่งเขาร่วมงานอยู่ในฐานะ Senior Consultant จนถึงปัจจุบัน ขณะที่เป็นอาจารย์สอนด้านการตลาดอยู่ที่ศศินทร์ด้วย บริษัทนี้ไม่ขัดข้องที่เขาจะทำงานเป็นที่ปรึกษาให้รัฐมนตรีด้วย

                   ดร.สมคิดได้วางตัวให้ ดร.สุวิทย์มาช่วยงานในด้านวิชาการนานแล้ว โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า อุตสาหกรรม และเกษตร โดยประสานกับที่ปรึกษาอาวุโสท่านอื่นและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง และจัด ทำรายงานแต่ละเรื่องตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเป็นความคิดและสิ่งที่ควรดำเนิน การ ทั้งนี้รัฐมนตรีต้องการเห็นทิศทางของการใช้เงินที่มีประสิทธิภาพด้วย ดร.สุวิทย์ถือเป็นทีมงานที่สำคัญอีกคนหนึ่งที่จะช่วยแปรความคิดของรัฐมนตรี และบรรดาที่ปรึกษาให้เป็นรูปธรรม ด้วยภารกิจที่มากมายเช่นนี้(1)


                                       


1.  ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ ตอบโจทย์ประเทศไทย2.  เตรียมคนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

        2.1  เตรียมคนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1        2.2  เตรียมคนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2


3. Global Structural Change: Policy and Mannagerial Implication
(น่าเสียดายที่มีแค่  9  นาทีกว่า ๆ)


4. กรอบความคิดใหม่ภายใต้พลวัฒน์ของการเปลี่ยนแปลง

4.1 กรอบความคิดใหม่ภายใต้พลวัฒน์ของการเปลี่ยนแปลง 1


4.2  กรอบความคิดใหม่ภายใต้พลวัฒน์ของการเปลี่ยนแปลง 2

           

4.3 กรอบความคิดใหม่ภายใต้พลวัฒน์ของการเปลี่ยนแปลง  3

            

4.4 กรอบความคิดใหม่ภายใต้พลวัฒน์ของการเปลี่ยนแปลง 4

            

4.5 กรอบความคิดใหม่ภายใต้พลวัฒน์ของการเปลี่ยนแปลง 5

            

4.6 กรอบความคิดใหม่ภายใต้พลวัฒน์ของการเปลี่ยนแปลง 6

            

4.7 กรอบความคิดใหม่ภายใต้พลวัฒน์ของการเปลี่ยนแปลง 7

            

4.8 กรอบความคิดใหม่ภายใต้พลวัฒน์ของการเปลี่ยนแปลง 8

            

4.9 กรอบความคิดใหม่ภายใต้พลวัฒน์ของการเปลี่ยนแปลง 9

            

4.10  กรอบความคิดใหม่ภายใต้พลวัฒน์ของการเปลี่ยนแปลง 10

            

 4.11  กรอบความคิดใหม่ภายใต้พลวัฒน์ของการเปลี่ยนแปลง 11

            


5. พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นเกิดการเป­ลี่ยนแปลงได้
    อย่างไร

        5.1  พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลกฯ 1


          5.2  พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลกฯ 2


        5.3  พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลกฯ 3         5.4  พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลกฯ 4


6.  

                             


(1)  http://politicalbase.in.th/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8Cบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (0)