ผู้นำชุมชนบ้านคลองปีกนกทำMOUกับบริษัทV power Tech จำกัด

วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ผู้นำชุมชนบ้านคลองปีกนกทำMOUกับบริษัทV power Tech จำกัด เรื่องการร่วมมือระหว่างชาวบ้านกับบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่บริเวณชุมชนจับมือกันช่วยกันลดขยะในชุมชนโดยทางบริษัทได้ประชุมกับผู้นำชุมชนโดยผู้ใหญ่บุญเชิด โรจน์รุ่งและคณะกรรมการหมู่บ้านรวมถึง ผอ.กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครและคณะครู กศน.ตำบลท่าทราย ร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อจัดงานทำพิธีมอบ ธนาคารขยะที่จะเกิดจากความร่วมมือทั้ง 2 ฝ่ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศ.ร.ช.บ้านคลองปีกนก กศน.ตำบลท่าทรายความเห็น (0)