โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

จักสานตะกร้าหวาย

       

กศน.ตำบลบ้านเกาะจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ให้กับกลุ่มจักสานตะกร้าหวาย วันที่ 3-11 มิถุนายน 2556   ณ ศาลาสายใยรัก  วัดไผ่โสมนรินทร์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา วิทยากรผู้สอนโดยคุณเพียน  เนตรมณีบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบล บ้านเกาะความเห็น (1)

อยากดูแบบที่ทำเสร็จแล้ว สวยไหม ทำกี่แบบครับ


( ใครสนใจเรื่อง
"ครู อาสาฯไม่ทำตามบทบาทหน้าที่, กศน.จ.ที่รับเฉพาะคนใน ผิด, กศน.อ.หนึ่งที่เป็นตัวอย่างได้, วันสอบ ม.6-8 เดือน, ใช้ใบลาออก ม.ศ.1 สมัคร, ให้ต่อ ม.ต้น ม.ปลาย โดยยังไม่ออกวุฒิประถม ม.ต้น, แต่ละวิชาทำแผนสอนกี่ครั้ง, คุณสมบัติอบรม 4 ท่อน, อาหารมุสลิมที่หนองคาย, พนักงานราชการไม่ลาออกล่วงหน้า, สร้างผังออกข้อสอบวิชาเลือก, ปฐมนิเทศ ม.6-8 เดือน, สุดยอด กศน."
ดูได้ที่
http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/nfeph999 )