การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพและการประชุมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

kru_tal_sivaporn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพและการประชุมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โครงการเพื่อพัฒนาครูเขตอันดามัน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  ระหว่างวันที่  18-19 พฤษภาคม 2556  ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมเชิงปฏิบัติการความเห็น (0)