วันนี้ได้รับเมล์จากเพื่อนรัก เป็น pdf ไฟล์ การบันทึกการประชุมจิตวิวัฒน์ ครั้งที่ 34 (6/2549) วันที่ 19 มิถุนายน 2549 ของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

เป็นไฟล์ที่อ่านแล้วเกิดความอ่อนโยนในใจและเกิดปิติจนอยากมอบเรื่องราวดีๆ ให้กับคนอื่นๆ ที่อาจสนใจอ่าน ตามลิงค์ตรงนี้ค่ะ

อ่านช้าๆ ทบทวนด้วยใจ แล้วจะพบบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในใจของเราเอง