ว่าด้วยเรื่องสถิติ 5 : หลุมพรางของการเปรียบเทียบทางสถิติ

Mitochondria
     จากตัวอย่างที่แล้วที่เราได้ดูการเปรียบเทียบ 2 ตัวแปร แล้วพบว่าเพศชายร้อยละ 61.5 สนใจที่จะทำ R2R ขณะที่เพศหญิงเพียงร้อยละ 57.1 เท่านั้นที่สนใจทำ R2R ข้อมูลนี้ยังถือว่าเป็นจริงอยู่ เพราะเป็นข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความถี่จริง แต่ข้อสรุปต่อมาที่ว่า สรุปว่า เพศชายสนใจทำ R2R มากกว่าเพศหญิง บทสรุปนี้แหละครับที่ไม่ถูกต้อง เพราะสรุปได้เกินกว่าความเป็นจริง เพราะอะไรครับเรามาดูคำเฉลยกัน
     การบอกว่าเพศชายสนใจทำ R2R มากกว่าเพศหญิงนั้นเป็นการสรุปจากสายตา โดยเอาค่าร้อยละของเพศชายที่สนใจทำ R2R มาเปรียบเทียบกับร้อยละของเพศหญิงที่สนใจทำ R2R แล้ว เพศชายมากกว่า ก็เลยสรุปว่าเพศชายสนใจทำ R2R มากกว่า ตรงนี้ถือว่าเราได้ตกหลุมพรางของตัวเลขเข้าแล้ว แม้ว่าภาพที่เราเห็นจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม
     ในทางสถิติ การเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น จะต้องมีการตั้งสมมติฐานว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยไม่ต่างกัน แล้วหาทางพิสูจน์ว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันจริง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าค่า p value มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าเรายอมรับสมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มนั้นไม่แตกต่างกัน ก็เข้าใจได้ว่ามันเหมือนกันก็แล้วกัน ส่วนถ้าค่า p value น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามันเหมือนกัน ภาษาเข้าใจยากอีกแล้ว เอาเป็นว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน เรื่องนี้เอาเป็นว่าผมค่อยอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดทีหลังก็แล้วกัน 
     ทีนี้ลักษณะข้อมูลของเราเป็นตัวอักษร ภาษาสถิติเขาเรียกว่านามบัญญัติ (nominal scale) ฟังแล้วก็เข้าใจยากอีก เอาเป็นว่าข้อมูลที่เราเก็บเป็นตัวอักษร อย่างเช่น เพศชาย เก็บเป็นตัว M แล้ว เพศหญิง เก็บเป็นตัว F บางคนบอกว่าฉันเก็บเป็นตัวเลข ให้ 1 เท่ากับผู้ชาย แล้ว 2 เท่ากับผู้หญิง ฉันไม่ได้เก็บเป็นตัวอักษร เอ้า เป็นตัวอักษรหรือเป็นตัวเลขก็ได้ แต่ถ้าเป็นตัวเลขก็ใช้เปรียบเทียบค่ากันไม่ได้ ในที่นี้ หมายถึง เก็บเป็น 1 กับ 2 ซึ่งเลข 2 ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามีค่ามากกว่า 1 อย่างนี้พอจะเข้าใจไหม ข้อมูลลักษณะนี้ เวลาเปรียบเทียบกัน เขาวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบนอนพาราเมตริกครับ โดยใช้สถิติที่เรียกว่า ไคว์สแคว์ (chi square) อย่าลืมครับว่าเราสัญญากันแล้วว่าไม่ต้องไปดูวิธีคำนวณ แค่นึกว่าเราจะใช้ไคว์สแคว์ ก็แค่กด  Crosstab แล้วติ๊กเลือกสถิติ ไคว์สแคว์ แล้วมันก็โผล่ออกมา เราไปดูกัน

    ในที่นี้ จะมีค่าตัวอื่นๆออกมาด้วย แต่ตัวแรกที่เราสนใจก็คือค่า  ปัวซองไคว์สแคว์ ได้ค่า 1.832 แต่ก็ยังแปรผลยากอีก เพราะต้องเอาค่าที่ระดับนัยสำคัญมาเทียบ เราข้ามไปดูค่าที่เราใช้กันดีกว่า นั่นคือค่า asym sig 2 side หรือค่า p value ที่เรารู้จักกันดี อย่าลืมนะครับว่า ค่านี้จะใช้เทียบกับค่า 0.05 ถ้าค่า p value มากกว่า 0.05 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่สองเพศไม่ต่างกัน แต่ถ้าค่า p value น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองเพศแตกต่างกัน แล้วตัวเลขที่ออกประจำงวดนี้ ได้แก่ ….0.176 ไชโย ! มีค่ามากกว่า 0.05 ค่าเฉลี่ยของทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันครับ บอกแล้วไงว่าที่เราเห็นตั้งแต่ต้นมันเป็นเพียงภาพลวงตา ของจริงต้องใช้สถิติช่วยครับถึงจะเห็นว่าต่างจริงหรือเปล่า
     เมื่อเริ่มเข้าใจหลุมพรางหลุมแรกแล้ว ก็อย่าตกหลุมที่สองอีก ไม่ใช่ว่าไคว์สแคว์จะใช้ได้ในทุกเรื่องครับ มันมีข้อกำหนดในการใช้อยู่ เราไปดูกัน
 • ข้อแรก บอกเอาไว้ว่า ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น นามบัญญัติ ก็อย่างที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้นครับ
 • ข้อสอง กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มที่นำมาเปรียบเทียบกัน ต้องไม่ขึ้นแก่กัน เป็นอิสระต่อกัน เอ ! แล้วจะอธิบายยังไงดีนะ ในที่นี้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย กับที่เป็นเพศหญิง เป็นคนละกลุ่ม ไม่ขึ้นแก่กัน ฟังดูอาจจะยังไม่เข้าใจอีก เราลองไปดูกลุ่มตัวอย่างแบบที่ไม่เป็นอิสระหรือบางครั้งเขาเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กันดีกว่า อย่างเช่น การเปรียบเทียบนักเรียนห้องเดียวกัน ทำข้อสอบ Pretest ก่อนเรียน แล้วก็ Posttest หลังเรียน แล้วเอาคะแนนมาเทียบกัน อย่างนี้ถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กัน ไม่เป็นอิสระกัน เพราะนักเรียนคนที่ 1 ที่ทำ Pretest กับ Posttest เป็นคนเดียวกัน ก็เลยไม่เป็นอิสระต่อกัน พอจะเห็นภาพลางๆบ้างไหม
 • ข้อสาม ค่าไคว์สแคว์ใช้ได้ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลในช่องใดช่องหนึ่งมีค่าคาดหวังน้อยกว่า 5 ลงมาไอ้ค่าคาดหวังนี้เป็นค่าคำนวณครับ เราสัญญากันแล้วว่าจะไม่คำนวณ ปกติตรงท้ายตารางของไคว์สแคว์ (ดูหมายเหตุ b ในตาราง) จะบอกไว้ว่าในตารางมีอยู่กี่ช่องที่มีค่าคาดหวังน้อยกว่า 5 ซึ่งถ้าเจอตรงนี้เมื่อไหร่ ก็ให้รู้ไว้เลยครับว่าใช้ค่า ไคว์สแคว์ตรงๆ ไม่ได้ ต้องหนีไปใช้ค่า Adjust chi square หรือ Yates’ chi square ซึ่งรู้สึกว่า บน SPSS จะไม่มีค่าตัวนี้ แต่คำนวนบน web ได้ครับ ลองไปใช้ที่นี่ครับ http://www.quantpsy.org/chisq/chisq.htm จะมีทั้งค่า ไคว์สแคว์ และ Yates’ chi square สามารถคำนวณได้เลยครับ ในกรณีนี้บางคนบอกว่าถ้าตัวอย่างตรวจไม่มากสามารถใช้ค่า Fisher’s Exact test ได้ครับ ถ้าใช้ค่านี้ ก็อยู่ที่บรรทัดที่ 4 ในตารางเดียวกันครับ โดยให้ดูที่ Exact Sig 2 side เป็นค่า p value แล้วเปรียบเทียบเหมือนกันครับ (ที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ผมยกตัวอย่างสำหรับข้อมูลที่อยู่ในตาราง 2 x 2 นะครับ หากตารางใหญ่กว่านี้ ค่อยว่ากันตอนหน้าครับ
     เพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ที่เจอว่าเป็นการเปรียบเทียบตัวอย่างสองกลุ่มล่ะก็ อย่าดูแต่ตัวเลขที่แสดงครับ เพราะสิ่งที่เห็นอาจเป็นภาพลวงตา ให้ถามไปเลย ว่า ค่า p value ล่ะมีไหม ถ้ามีควักออกมาเลย อย่าซุกครับ
     จบไปแล้ว 1 เรื่องว่าด้วยเรื่องของ ไคว์สแคว์ พอจะเข้าใจการใช้บ้างไหมครับ ?
     ดูการใช้ไคว์สแคว์ ภาคสมบูรณ์ที่นี่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากแดนซากุระ...สู่...พุ่มมะลิ

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#สถิติ#r2r#ภาควิชาพยาธิวิทยา#chi#หลุมพราง#ไคว์สแคว์#yates#fisher

หมายเลขบันทึก: 53632, เขียน: 07 Oct 2006 @ 05:25 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

เขียนเมื่อ 

อรุณสวัสดิ์ค่ะ  คุณไมโต

 • อ่านแล้วสนุกและได้รับความรู้ด้วย  ครูผู้สอนพยายามใช้คำศัพท์ง่ายๆในการพูดแล้วเข้าใจ
 • ครูอ้อยถามครูไมโตว่า  "วันหนึ่งครูอ้อยไปฟังรุ่นพี่สัมมนาปฏิบัติการครั้งที่ 2 และพี่เขาพูดถึง chi square แต่เธออ่านว่า  ชิ สแควร์ "
 • ครูอ้อยหันมามองเพื่อนข้างๆ  และใช้ดวงตายิ้มกัน  พี่เธอพูดผิดใช่ไหมคะ  ที่ใช้ดวงตายิ้มเพราะเกรงว่าจะเสียมารยาทค่ะ
 • ครูอ้อยเข้าใจ  หลุมพราง  เข้าใจค่า p vulue และเข้าใจ เป็นอิสระต่อกันค่ะ เข้าใจเยอะไหมคะ
 • ดีนะที่อ่านตอนเช้า  เขาใจดีค่ะ ครูไมโต
 • จะรีบไปโรงเรียนค่ะ  ไปทำงานที่โรงเรียน  ลูกเล่าให้ฟังว่า วันนี้แฟลตจะปิดไฟฟ้าทั้งวัน  ซ่อมอะไรก็ไม่ทราบค่ะ
 • บ๊ายบาย
เขียนเมื่อ 
สวัสดีตอนเช้าครับครูอ้อย
 • ดีใจจังเลย ที่ครูอ้อยบอกว่าเข้าใจ
 • ผมล่ะกลุ้มใจอยู่นานว่าจะเขียนอย่างไร ให้อ่านแล้วเข้าใจ
 • สงสัยคำนี้คงอ่านได้หลายแบบมังครับ ครูอ้อย อย่างเช่น ไคว์ สแคว์; ชิ สแคว์ แล้วก็ยังมี ไช สแคว์ อีกหน่อยก็คงจะถึงสยาม สแคว์ เอเดี่ยวนี้ยังจะมีอยู่อีกหรือเปล่าหนอ ไม่ได้เข้ากรุงเทพนานแล้ว
เขียนเมื่อ 

     ค่า Yates’ chi square และ Fisher’s Exact test เราจะตัดสินใจใช้ต่างกันนะครับ โดยค่า Yates’ chi square จะใช้เมื่อเราดำเนินการยุบเซลล์แล้ว สุดท้ายเหลือเป็นตาราง 2X2 (เมื่อยุบรวมได้ตามข้อตกลงของการยุบรวมเซลล์) ค่าที่คำนวณออกมาและไม่มีเซลล์ที่มีค่าคาดหวังน้อยกว่า 5 แล้ว หากว่ายังมีอีกคราวนี้แหละครับเราจะไปใช้ค่า Fisher’s Exact test ส่วนนี้ผมเคยทดสอบโดยใช้ตัวเลยสมมติ ค่า Yates’ chi square และ Fisher’s Exact test แตกต่างกันครับ หากไม่คำนึงส่วนนี้ (หมายเหตุ: ตารางที่ใช้คำนวณค่า chi square จะมีข้อตกลงเบื้องต้นว่าต้องมีเซลล์ที่มีค่าคาดหวังที่น้อยกว่า 5 ได้ไม่เกิน 20% ของเซลล์ทั้งหมด หากเป็นตาราง 2X2 แล้ว มี 1 เซลล์ ก็เป็น 25% เข้าไปแล้ว)

     สมัยที่กำลังเรียนต่อและได้เรียน Advance Statistic ผมลองไปสุ่มเลือกหยิบ Thesis ที่ใช้ chi square ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมาดู 10 เล่มที่ใช้ chi square พบว่ามีการละเมิดข้อตกลงเบื้องต้นในหลาย ๆ ส่วนมากน้อยในแต่ละเล่ม จำนวน 8 เล่ม ที่ไม่พบว่ามีการละเมิดและสังเกตได้ถึงความพยายามในการจัดการกับข้อมูลเป็นอย่างดีมีเพียง 2 เล่ม ที่พบว่าละเมิดมากที่สุดเลยก็คือวิเคราะห์และแปลผลไปทั้ง ๆ ที่ยังมีเซลล์ใดเซลล์หนึ่งมีค่าสังเกตเท่ากับศูนย์ ผมมองว่าการการที่เราจะเสพงานวิจัยเพื่อนำมาใช้และเชื่อตาม ๆ กันไปตามที่เขาสรุปไว้ คนเสพคงต้องระมัดระวังและตรวจสอบให้มากด้วยครับ

     ขอบคุณนะครับที่นำมาถ่ายทอดไว้และผมก็ได้ทบทวนขึ้นมาอีก หากไม่มีบันทึกนี้ ผมคงไม่ได้นึกที่จะทบทวนครับ และที่ผมเขียนไว้ข้างต้นก็อาจจะมีที่ผมยังรู้ไม่ชัดแจ้งนัก ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนกันต่อนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  คุณไมโตและคุณชายขอบ

 • ครูอ้อยอ่านบันทึกของคุณไมโตเข้าใจแล้ว  มาอ่านของคุณชายขอบยิ่งเข้าใหญ่เลย  ดีจัง  ครูอ้อยไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็เข้าในเรื่อง  chi square

ขอบคุณท่านทั้งสองค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณครับคุณชายขอบ ที่ช่วยเติมเต็มให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • ตอนแรกคิดว่าจะเขียนแบบไม่ลงลึก เพราะไม่อย่างนั้นจะต้องอธิบายข้อปลีกย่อยค่อนข้างเยอะ ตั้งใจว่าจะเขียนแนะนำไปการใช้สถิติไปทีละตัว ให้เห็นภาพว่าเขาเอาไปใช้กันอย่างไร
 • แต่เรื่องไคว์สแคว์นี้อาจต้องต่อภาค  2 แล้วล่ะครับ
 • ต้องขอออกตัวนิดนึงก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ ที่จะรู้ถึงที่มาของค่าสถิติแต่ละตัว เพียงแต่ผมพอจะมีโอกาสได้ใช้สถิติเหล่านี้ในงานวิจัยบ้าง ก็เลยคิดว่า ความรู้ที่พอมีอยู่นี้อาจเป็นประโยชน์ต่อการทำงานวิจัยที่อาศัยการคำนวณทางสถิติทั่วไปที่ไม่ลึกนักได้บ้าง ซึ่งน่าจะช่วยได้ในการทำ R2R ส่วนการวิเคราะห์สถิติแบบก้าวหน้า หรือการใช้สถิติสำหรับการวิเคราะห์เฉพาะทางนั้น คงต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ต่อไป
เขียนเมื่อ 

 

 • สวัสดีค่ะ  คุณไมโต  เห็นช้างไชโยไหมคะ  ครูอ้อยทำสำเร็จแล้ว  ไชโย  คุณไมโตล้อหล่อ  ไชโย
 • นำเสนองานเป็นอย่างไรบ้างคะ  เรียบร้อยญี่ปุ่น  ใช่ไหมคะ
 • คุณไมโตอยู่แล้ว  สบายค่ะ  ตามอ่านบันทึกครูอ้อยให้ครบนะคะ  ขอบคุณค่ะ  จะไปดูรถกระจกใหม่ก่อน  ห้าพันค่ะ
เขียนเมื่อ 
สวัสดีตอนเย็นครับครูอ้อย
 • ผ่านไปด้วยดีครับ สำหรับการนำเสนอความก้าวหน้า (ไม่กล้าใช้ความคืบหน้าแล้วล่ะซิ กลัวจะไปได้ทีละคืบ) มีการซักในรายละเอียดบ้าง แต่ก็ไปได้ด้วยบรรยากาศที่ดี
 • ตามไปอ่านบันทึกใหม่ของครูอ้อยแล้วครับ ทิ้งรอยไว้แล้วด้วย
 • ยินดีด้วยครับครูอ้อย กับเจ้าปิย๊อช(กระจกหลัง)ใหม่
 • อีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงวันนี้ก็จะได้รู้แล้วครับ ว่าผมจะมีข่าวดีในรอบ 3 อาทิตย์ที่มาอยู่ที่นี่หรือเปล่า
เขียนเมื่อ 
คุณชายขอบครับ ผมได้แก้ไขบันทึกไปเล็กน้อย เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องในรายละเอียดของเรื่องการใช้ chi square, Yates' chi square และ Fisher's Exact test ผมจะเขียนเป็นบันทึกต่างหากในตอนหน้าครับ ซึ่งขอเชิญคุณชายขอบร่วม ลปรร ด้วยครับ
เขียนเมื่อ 
 •  ครูไมโต  ดีใจด้วยนะคะที่งานผ่านและได้รู้ความก้าวหน้า  ดีใจจริงๆกับความสำเร็จเพื่อคอเดียวกัน 
 • เจ้าปิย๊อชสง่างามเหมือนเดิมเพราะพ่อบ้านเช็ดใหม่เอี่ยมหลังจากปล่อยให้ครูอ้อยลุยมา 3 เดือนแล้ว
 • บันทึกของครูอ้อยตั้งมากที่เขียนวันนี้  อ่านหมดแล้วจริงหรือคะ  อ่านที่นี่  ที่นี่  และที่นี่  หรือยังคะ
 • ขอบคุณค่ะ  กินส้มตำใส่ไข่เค็มเผื่อคุณไมโตด้วยค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ครูอ้อยครับ ข่าวดีของผมในวันนี้ ก็คือ เมื่อผมตื่นขึ้นมาตอนเช้ากลางทะเล แล้วพบว่าวันนี้อากาศแจ่มใส มองออกไปไกลๆ เห็นฝั่งอยู่ลิบๆ ทำให้มีกำลังใจและรู้ทิศทางที่จะไปให้ถึงฝั่ง แต่จะไปได้ถึงฝั่งจริงหรือเปล่ายังอีกนานครับ แต่ก็ดีว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่น้ำกับฟ้า
 • ท่าทางเจ้าปิย๊อชของครูอ้อย ก็คงจะเหมือนกับน้องโตของผม ที่มีชื่อคุณสมจินตนาเป็นเจ้าของ ส่วนผมก็เป็นคนขับ แล้วก็ดูแลเช็ดถู พร้อมกับทำตามคำสั่งครับ วันนี้จะให้ไปส่งที่ไหน ขอให้บอกครับเจ้านาย!
 • เพิ่งกลับมาถึงบ้าน เดี๋ยวจะไปตามอ่านให้หมดครับ เรื่องอย่างนี้บ่มียั่น
 • เพราะครูอ้อยกินส้มตำไข่เค็มเผื่อนี่เอง ผมถึงรู้สึกอิ่มตื้อๆ อย่างไรไม่รู้ ไปตักแกงเขียวหวานสี่ร้อยปีพร้อมกับไข่เจียวอีกฟอง แล้วรู้สึกเหมือนกินไม่ค่อยลงแล้วล่ะครับ
เขียนเมื่อ 
เอาอีก ๆ สอนอีกนะคะอาจารย์ นิวว่ามันน่าสนใจดีคะ
Sasithorn
IP: xxx.24.217.154
เขียนเมื่อ 

หลงเข้ามาค่ะ พอดีกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยไคว์สแควร์ ไม่กล้าไปหาที่ปรึกษาบ่อยเลยต้องเรียนด้วยตัวเอง ขอบคุณมากสำหรับเนื้อหาดีๆ ขอเรียนรู้ด้วยคนนะคะ ได้รู้เรื่องกว่าเดิมเยอะเลย หัดใช้ spss เองด้วย ประมวลผลออกมาได้ตารางแต่ไม่ค่อยเข้าใจ ได้มาอ่านวันนี้กระจ่างเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

หวัดดีค่ะคุณmitocondria อ่านเรื่องที่คุณอธิบายแล้วมีประโยชน์มากมายแต่ยังงงๆอยู่ค่ะ เลยจะขอเรียนถามว่าถ้าดิฉันต้องการจะคำนวนหาว่า คนไข้ที่ติดเชื้อ HIV 292 CASE ติดเชื้อฉวยโอกาส tb 49 case dead 9 case (เหลือไม่dead 40) และมีเชื้อฉวยโอกาสตัวอื่นๆอีกหลายตัว จะใช้ fisher แต่ลองทำใน spss แล้วไม่ได้เลยค่ะ ขอความกรณาชี้แนะให้ด้วยค่ะ ขอด่วนเลยได้ไหมค่ะ จะรบกวนมากไปหรือเปล่า แต่ยังไงก็ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ฟฟ
IP: xxx.19.201.18
เขียนเมื่อ 

aa