ทิศทางการศึกษาแพทยศาสตร์ในอนาคต


          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการสัมมนาคณะกรรมการประจำคณะ เรื่อง “การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำหนดยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์  และการปฏิรูปหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต”  ที่จังหวัดตรัง  และเชิญผมไปพูดเรื่อง “ทิศทางการศึกษาแพทยศาสตร์ในอนาคต”

          จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่ วิจารณ์ พานิช

๒๓ มี.ค. ๕๖บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปวางไว้ในเว็บบอร์ดของคณะแพทยศาสตร์ของเราด้วยนะคะ อาจารย์ ขอบพระคุณค่ะ ชื่นชมวิธีการเผยแพร่ความรู้ ความคิดของอาจารย์มากเลยค่ะ เป็นวิทยาทานชั้นดีที่นักคิด นักพูดทั้งหลายน่าจะเอามาใช้เพื่อให้สิ่งที่บรรยายได้ไปถึงคนในวงกว้างๆนะคะ เวลามีโอกาสไปนั่งฟังบรรยายที่ดีๆแล้วนึกเสียดายทุกทีค่ะ อยากให้คนอื่นๆได้ฟังด้วยบ้างก็เป็นไปได้ยาก ถ้าท่านอื่นๆมีจิตสาธารณะและทำได้แบบอาจารย์คงจะดีมากๆเลย เพราะการพูดให้คนฟังแล้วคิดตามได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ที่ทำได้แล้วเผยแพร่ในวงกว้างได้ด้วยแบบอาจารย์นี่น่าชื่นชมและเผยแพร่ให้คนทำตามนะคะ