เขาหินซ้อน

Viizz
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่  22 เมษายน พวกเราได้มีโอกาสไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เนื่องจากผืนดินเสื่อมโทรมไม่สามารถทำการเกษตรได้ ดังพระราชดำรัส "...ประวัติมีว่า ตอนแรกมีที่ดิน ๒๖๔ ไร่ ที่ผู้ใหญ่บ้านให้เพื่อสร้างตำหนัก ในปี ๒๕๒๒ ที่เชิงเขาหินซ้อนใกล้วัดเขาหินซ้อน ตอนแรก ก็ต้องค้นคว้าว่าที่ตรงนั้นคือตรงไหน ก็พยายามสืบถามก็ได้พบบนแผนที่พอดี อยู่มุมบนของระวางของแผนที่ จึงต้องต่อแผนที่ ๔ ระวาง สำหรับให้ได้ทราบว่าสถานที่ตรงนั้นอยู่ตรงไหน ก็เลยถามผู้ที่ให้ที่นั้นนะ ถ้าหากไม่สร้างตำหนัก แต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับ การเกษตรจะเอาไหม เขาก็บอกยินดี ก็เคยเริ่มทำในที่นั้น..."

ซึ่งฉันได้ศึกษาในส่วนการประมง

ไปดูการเพาะเลี้ยงกบนา ดูปลาในวรรณคดีและปลาสวยงาม และการแปลงเพศปลานิล ซึ่งได้ความรู้จากพี่วิทยากรมากมาย ยอมรับว่าชอบที่นี่มาก เป็นพื้นที่ได้ศึกษาเกษตรทฤษฏีใหม่ที่ได้ความรู้กลับไปมากมาย
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Diaryความเห็น (0)