ประชาธิปไตยเกือบเต็มรูปแบบ

กรอบแนวคิดและทฤษฏี จากการรวบรวมข้อเสนอแนะจากประชาชนชาวไทยและต่างชาติ 
           อันเป็นเวลาที่สมควรอย่างเป็นที่สุดแล้วเห็นว่า พรรคการเมืองควรจะต้องหมดไปจาก สังคมไทย ถึงเวลาแล้วที่สภาไทยที่มี สส มีความสามารถพอที่จะออกเสียงเป็นอิสระเป็นประชาธิปไตยที่เป็นของผู้แทนเอง เพราะการขาดความสามารถในการออกเสียงเพราะมีระบบพรรคการเมืองมาเกี่ยวข้องทำให้เกิดเครื่องข่ายอำนาจมาบังคับจิตสำนึก สส ให้กระทำหรือไม่ให้กระทำสิ่งใดๆได้ ไม่ว่าจะควรหรือไม่ควรก็ตาม

          ผู้ใดหรือใครมีคะแนนสูงสุดได้เป็น รมต และนับจากแนนเป็นร้อยล่ะ ไม่ต้องรอคำสั่งเผด็จการหรือไม่ก็ตามจากพรรคการเมือง ประธิปไตย ต้องมาจาก สส ที่จำต้องมีเสรีภาพเป็นอิสรปลอดภัยคุมคามจากการรวบอำนาจจากพรรคการเมือง 
ต้องอนุญาตให้คนไทยทุกคนมีสิทธิที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งโดยไม่ต้องสังกัดพรรคแบบ สว เพื่อลดระบบมาเฟียรในรัฐสภา ตามหลักความเสมอภาค ชาวนาก็อาจจะเป็น สส ได้ถ้่ประชาชน สนับสนุน สส ในเขตการเลือกตั้งใดที่คนลงคะแนนไม่ประสงคเลือกผู้ใดคะแนนสูงกว่า สส ที่ได้รับเลือก แสดงว่าคนเขาไม่เอา สส เขต นั้น ต้องเอาคนใหม่มาสมัคร 
แนวคิดทางคณิตศาสตร ประเทศไทย ซื้อ 20000ล้านเพื่อเป็นนายก
คือ 400คน คนละ40ล้าน 4*4= 16ล้าน
ปาตีอีก 100คน 40*100=4พันล้าน
รวม500คน 20000ล้าน ได้เป็นรัฐบาล
ถ้าคุณมีเงิน 100,000 ลงทุน20,000ได้เป็นนายกคุณลงทุนหรือไม่

     แนวคิด เริ่มต้นในการใช้เงินซื้อ สส สมัยอำเภออำนาจเจริญ เริ่มจาก ระบบ 357 คือ สามล้าน ถึง เจ็ดล้าน สส 7-10 คนสามารถเลือก รมต ได้หนึ่งคนจะหมดไป เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิด ทฤษฏี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเห็น (0)