ยอดนักอ่านประจำปี 2555

              ทุก ๆ ปี  ห้องสมุดโรงเรียนบ้านพุตะแบก  มีการจัดกิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน  

ปีการศึกษา 2555 ก็เช่นกัน ปีนี้มีนักเรียนได้รับรางวัล ยอดนักอ่าน  2 คน  คือ 

เด็ก ชายกิจสุพัฒน์ ชมเชย  และ เด็กหญิงสลา ใหญ่มา   นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4

          ครูอิง ในบทบาทของคุณครูบรรณารักษ์ จึงมอบเกียรติบัตร และ รางวัลเป็น

หนังสือ การ์ตูนน่าอ่าน รางวัลละ  5 เล่ม  ในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนปิดภาค

เรียน ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมทั้งกล่าวประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้เป็นเยี่ยง

อย่าง แก่ นักเรียนคนอื่น ๆ ต่อไป

           

           

 

เชิญโหลดแบบบันทึกการเรียนรู้ไปใช้ได้ตามอัธยาศัยค่ะ

แบบบันทึกการเรียนรู้.docx


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูดีไม่มีอบายมุขความเห็น (5)

ดีใจที่เห็นการส่งเสริมนักอ่านรุ่นเยาว์เช่นนี้ค่ะ...

ค่ะพี่ใหญ่

  • ปลูกฝังกันอย่างจริงจัง เรื่องรักการอ่าน
  • แต่ไม่ค่อยได้ผลมากนักค่ะ  เด็ก ๆ ชอบโลกออนไลน์มากกว่าค่ะ

เขียนเมื่อ 

พี่ตาลลลล ติ๊กได้เป็นครูที่ดูแลห้องสมุดอ่ะ พอดีเลยอ่ะ 555

ติ๊ก  ดีใจจัง ในที่สุด ติ๊ก ก็ได้เข้ามาอ่านบันทึกพี่แบบเห็นหน้ากันอ่ะ