พระในบ้าน

      พ่อแม่ คือ ศูนย์รวมความเป็น "พระ" ของลูก : พ่อแม่เป็นพระพรหม พ่อแม่เป็นพระเทพ พ่อแม่เป็นพระอาจารย์พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ แน่แล้ว พ่อแม่ คือ พระในบ้าน

      พ่อแม่เทวดาประจำบ้าน : ปวงเทพเจ้ามีหน้าที่ปกป้องผองภัยให้ชาวโลกฉันใด พ่อแม่ก็มีหน้าที่ปกป้องภัยให้แก่เลือดในอกของตัวเองฉันนั้นถึงแม้เทวดาอาจจะละเลยลืมปกป้องเราแต่พ่อแม่ไม่เคยลืม ไม่เคยละทิ้ง ท่านปกป้องเรามาตลอด

      พ่อแม่....พระอาจารย์ประจำบ้าน : คำสอนของพ่อแม่ มีคุณค่ายิ่งเสมอแม้จะไม่เสนาะโสตบ้างก็ตามเพราะเป็นคำสอนที่  กลั่นออกมาจากน้ำในที่ประเสริฐบริสุทธิ์ กลั่นออกมาจากความรักความปราถนาดี และกลั่นมาจากความห่วงใยให้แกสายเลือด คือ ลูก

      ครูแท้ : พ่อแม่ทำหน้าที่ครูโดยไม่นึกถึงค่าตอบแทนแม้ท่านเองจะลำบากสอนเราโดยไม่เบื่อหน่ายแม้จะต้องสอนในเรื่องซ้ำซากทั้งนี้เพราะท่านสอนด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาความรัก และความเอ็นดูต่อลูก 

      รักลูกทุกเวลา : ถึงแม้เราจะเติบใหญ่มีเหย้ามีเรือนไปแล้วก็ตามแต่ในสายตาของพ่อแม่เรายังเป็นเด็กเสมอ เด็กที่ท่านรู้สึกรักใคร่เอ็นดู เด็กที่ท่านอยากแนะนำพร่ำสอน เด็กที่ท่านต้องตักเตือนเมื่อทำผิด เด็กที่ท่านห่วงใยเสมอ

      พ่อแม่ให้มา : ชีวิตเราที่เนื่องด้วยลมหายใจเข้าออกนี้เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามิใช่ของพ่อแม่เราเพราะเราไม่อาจได้ชีวิตมาโดยปราศจากท่าน ท่านจึงสมควรได้รับสิ่งบูชาจากเราโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

      ลูกที่พ่อแม่สั่งสอนได้ : ขอให้เราจงเป็นลูกที่พ่อแม่สั่งสอนได้รับฟังท่านโดยเคารพระลึกถึงคำสอนของท่านน้อมนำมาปฏิบัติและถ่ายทอดแก่ลูกหลานของเราสืบไป

      เอาใจใส่พระในบ้าน : คนเรามีพระอยู่ในบ้านทุกคน บางคนมีพ่อ บางคนเหลือแม่ บางคนโชคดีที่เหลือทั้งพ่อและแม่ เราต้องดูแลเอาใจใส่ท่านอย่างดี มิฉะนั้นจะสายเกินไปเพราะกว่าจะสำนึกได้ท่านทั้งสองอาจไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้แล้ว

 

ตามหลักธรรมหรือจะพูดให้ชัด คือ หลักธรรมตามสัจธรรมอันเป็นเรื่องจริง และเป็นธรรมชาติธรรมดาของโลก การบำรุงพ่อแม่เพื่อตอบแทนพระคุณท่านนั้น เราอาจทำได้หลายวิธี เป็นต้นว่า การเลี้ยงดูท่าน การช่วยเหลือท่าน ทำกิจการงานต่าง ๆ บรรดามีประพฤติตนให้ดี มิให้ท่านมีมลทินเสียชื่อเสียงไปด้วย การดำรงอยู่ในโอวาทคำตักเตือนแนะนำของท่าน การรักษามรดก ทั้งมรดกที่เป็นเลือดเนื้อคือตัวเราเอง และมรดกคือทรัพย์สินที่ท่านมอบไว้ให้ด้วยดี ไม่ให้มรดกนั้นมลายสูญสิ้นไปเพราะตัวเราและใช้มรดกของท่านให้เกิดดอกออกผลงอกเงยขึ้นมาให้ยิ่งๆขึ้นไปกว่านั้น......

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน -ความเห็น (0)