แด่อดีต...ที่ไม่อาจย้อนคืน

ไอดิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รูปเก่า...ทำให้เรานึกถึงอดีต

  

 

ข้อความบนผืนทราย...ย่อมถูกกลบหายด้วยคลื่นทะเล...

....

เวลาเปลี่ยน...ทุกอย่างก็ย่อมเปลี่ยนตาม...

......

กฎของธรรมชาติ ปรับเปลี่ยน กลับคืน สู่สภาวะสมดุล อย่างไม่รั้งรอ...

........

ไม่เหมือนกับ...ใจที่ยึดมั่น...กับความทรงจำในช่วงเวลาหนึ่ง...

...........

กับอดีตที่สวยงามนั้น......จึงเป็นเรื่องยากที่จะไม่ยึดมั่น...

..................

แม้...อยู่กับปัจจุบัน และความจริง  

..............................

แต่...บางที...ก็นึกถึงอดีต

.....................................................

แค่อยากหยุดหน้าตาไว้

ที่วัย... 25 ปี ...ได้ก็คงจะดีนะ...^ _______ ^ """

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน endorphinsความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

"อดีต" ก็คือ เวลาที่ผ่านไป ไม่หวนคืน
"ปัจจุับัน" ก็คือ พื้นที่เรากำลังยืนอยู่
"อนาคต" ก็คือ สิ่งที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้

อดีตที่ดีให้เก็บไว้
อดีตที่ไม่ดีให้ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น

ไม่ต้องเ่อ่ยถึง ไม่ต้องกล่าวคำใด
เพราะหัวใจอาจจะไม่เจ็บช้ำเพียงคนเดียว

อยู่กับอดีต
อยู่กับปัจจุบัน
หรือ
เดินทางไปกับอนาคต

ตัวเองคงเป็นคนเลือกสิ่งนั้นเอง ;)...

โชคดีนะครับ

เขียนเมื่อ 

อดีต อนาคต ไม่ใช่เวลาของเรา ไม่มีค่ามากกว่าเวลาปัจจุบันนี้ ขอบคุณท่าน อ.วัส ที่เตือนสติค่ะ ^  ^