ข้อมูลที่ถูกลืม...."รวมเอกสาร ก่อร่าง สร้างฝัน ข้อมูลเพื่อการต่อยอดความคิดสำหรับการพัฒนาบ้านเกิดของคุณ"

เหมือนความทรงจำ ความรู้ต่างๆ หากเก็บไว้กับตัว เก็บๆๆๆๆ แต่ไม่ค่อยหยิบมาใช้ นานๆไปก็อาจจะหลงลืมได้บ้าง
นายบอนรวบรวมภาพถ่ายเก่าๆหลายบรรยากาศของท้องถิ่นชนบทกาฬสินธุ์ ใส่ไว้ใน slide.com และทำ link โชว์ภาพเหล่านี้ไว้ที่

http://us.geocities.com/kalasin2544

และแจ้งข้อมูล ทำ link ไว้ในบันทึกเรื่อง .เยือนถิ่น "กาฬสินธิ์"
ของ น.เมืองสรวง เพราะหลายภาพ นำภาพถ่ายในพื้นที่บ้านเกิดของเขามาเผยแพร่

เขาเข้ามาตอบข้อคิดชื่นชม ยินดี และขอ Copy เก็บไว้
จึงเป็นที่มาของบันทึกชิ้นนี้ เรื่องข้อมูลที่ถูกลืม....

เพราะอันที่จริง ได้รวบรวมไฟล์เหล่านี้ เขียนใส่ CD เอาไปมอบให้เขากับมือที่บ้านพักของ น.เมืองสรวงที่ นครราชสีมา เมื่อ พ.ค.2548

เขียนที่หน้า CD ไว้ว่า

"รวมเอกสาร ก่อร่าง สร้างฝัน ข้อมูลเพื่อการต่อยอดความคิดสำหรับการพัฒนาบ้านเกิดของคุณ"

เนื่องจากเก็บเอาไว้ และเพราะไม่เคยได้หยิบมาเปิดดู จึงลืมไปเลยว่า เคยมีข้อมูลเหล่านี้แล้ว

(ทำไมนายบอนถึงจะได้ .. ก็เพราะได้ทำสำเนาไว้ 1 แผ่น เก็บไว้เช่นกัน)

เมื่อ น.เมืองสรวงจะ Copy รูปภาพใส่แผ่นไว้อีก วันนี้ Copy ไป เดี๋ยวสักพัก ก็จะลืมอีกตามเคย


เหมือนความทรงจำ ความรู้ต่างๆ หากเก็บไว้กับตัว  เก็บๆๆๆๆ แต่ไม่ค่อยหยิบมาใช้ นานๆไปก็อาจจะหลงลืมได้บ้าง

ใน CD จะมีรูปภาพดิจิตอลกว่า 200 ภาพ แต่ที่นำรูปภาพมาเสนอในเวบไซต์ หยิบมาแค่ 130 ภาพจาก CDนอกจากนั้น มีรูปภาพจากที่อื่นๆในกาฬสินธุ์ ลงไว้สำหรับคนคิดถึงบ้าน นั่งดูภาพเป็นเวลานานๆ ให้หายคิดถึงกันไปเลย

หยิบรายละเอียดใน CD  
"รวมเอกสาร ก่อร่าง สร้างฝัน ข้อมูลเพื่อการต่อยอดความคิดสำหรับการพัฒนาบ้านเกิดของคุณ"
มาบันทึกไว้ น.เมืองสรวงอาจจะเปิดเข้ามาเห็น หรือในอนาคต อาจจะเปิดเข้ามาเจอในภายหลัง


จะเห็นว่า ข้อมูลที่มีอยู่แล้วหลายอย่าง ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากนัก หลายอย่าง ถูกเก็บไว้เฉยๆ จนลืมไปเลย


CD ที่รวบรวม และมอบให้ น.เมืองสรวงเมื่อกว่า 1 ปีที่แล้ว ก็แค่อยากให้หยิบข้อมูลมาใช้ประโยชน์ แม้ไม่มีโอกาสเข้าห้องสมุด หรือซื้อหาหนังสือดีๆมาอ่าน ก็สามารถศึกษาข้อมูลใน CD เหล่านั้นได้เลย กับคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ที่บ้านของเขา

อยู่ที่ความพร้อมที่จะหยิบมาเปิดดู และพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองเท่านั้น

นี่คือ รายละเอียดใน CD ที่ถูกเก็บไว้จนลืม

ข้อมูลที่ปรากฏใน CD แผ่นนี้ ได้จัดแบ่งเป็นโฟลเดอร์ต่างๆ ดังนี้

 A_Thesis
 พบกับไฟล์เอกสารงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างเข้มข้น จุใจ แบ่งเป็นหมวดOTOP 32 เรื่อง และหมวด Tambon การพัฒนาตำบลอีก 39 เรื่อง รวม 71 เรื่อง  กว่า 7000 กว่าหน้า ในรูปของไฟล์ Acrobat
Document
รวมเอกสารเคล็ดลับน่ารู้ต่างๆที่ปรากฏใน เวบไซต์หนองสรวงดอทเนต จัดทำไว้ในรูปของ
ไฟล์ Acrobat พบกับเคล็ดลับจุใจมากมายในด้านต่างๆกว่ารวมกว่าพันเคล็ดลับน่ารู้
Nongsueng
รวมไฟล์เอกสารสำคัญในการวางแผนและการพัฒนาท้องถิ่น นำไฟล์ข้อมูลจริงมาให้ได้ศึกษาเป็นแนวทางกันอย่างเต็มที่
Other
    รวมไฟล์ flash และ mp3 เพลงหายาก
Photo
รวมภาพถ่ายต้นฉบับของหนองสรวง ซึ่งเป็นภาพสีใช้ประกอบในหนังสือก่อร่าง สร้างฝัน ที่ หนองสรวง และใช้นำเสนอในเวบไซต์หนองสรวงดอทเนต ให้ผู้สนใจได้ชมอย่างจุใจ
Program_acrobat_reader
    ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader สำหรับเปิดอ่านไฟล์เอกสารในรูป Acrobat  (.pdf)
Temple_mp3
ไฟล์ mp3 ธรรมะเทศนาที่น่าสดับฟัง 2 เรื่อง คือ ความไม่ประมาท และเรื่องกรรมคลิกฟังได้เลย


ตัวอย่างรายชื่อเอกสารใน CD

- การศึกษาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์พื้นเมือง : กรณีศึกษาร้านเลิศไพบูลย์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ / 2545

-  การศึกษาแนวคิดผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้า (แจ่วบอง) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / 2545

- แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ แปรรูปทางการเกษตรจังหวัดขอนแก่น / 2545

- ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อแนวคิดผลิตภัณฑ์หมูยอที่ใช้บุกเพื่อทดแทน ไขมันในอำเภอเมืองอุดรธานี / 2545

- การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าแปรรูปและพัฒนากลยุทธ์การตลาดของกลุ่ม ผู้ผลิตข้าวเม่า จังหวัดหนองคาย / 2545

- แนวทางการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด / 2546

- แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น / 2547

- การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพหมูทุบ หมูเค็ม หมูกรอบ ตำบลนาจารย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ / 2547

- กระบวนการจัดการธุรกิจชุมชนประเภทเครื่องจักรสาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / 2547

- แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาด หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวา ในจังหวัดกาฬสินธุ์ / 2547

- การประเมินผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / 2546

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม / 2546

- การผลิตและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา / 2547

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการตลาดโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในเขตอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ / 2547


- ศึกษาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมอาชีพ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กิ่งอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี / 2547
 

- กลยุทธ์การตลาดของเครื่องประดับเงินกรณีศึกษา : สหกรณ์บริการหัตถกรรมเครื่องประดับเงินเขวาสินรินทร์ จำกัด ตำบลเขวาสินรินทร์ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ / 2544 /

-  การศึกษาการตลาดลูกชิ้นเนื้อวัวในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี / 2545

- แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผลิตข้าวคุณภาพดีปะโค บ้านหันเทา ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี / 2545

- แนวทางการพัฒนาตลาดของธุรกิจผ้าไหมในเขตอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น / 2546

- แนวทางการพัฒนาตลาดสุราแช่พื้นเมือง (สาโท) ของสหกรณ์การเกษตรดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด / 2546

- แนวทางการพัฒนาตลาดผ้าหมี่ขิดของหมู่บ้านนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / 2546 /

-  การผลิตแคนเชิงธุรกิจศึกษากรณีบ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม / 2543

- พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสาโทในอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย / 2546

- แนวทางพัฒนาตลาดธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นบ้านของชุมชนบ้านหม้อ ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม / 2547

-กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจการท่องเที่ยว ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง / 2547

- แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนมุกประดับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี / 2547

- การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ / 2547

- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา / 2547

- การผลิตและการจัดจำหน่ายสุรากลั่นชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / 2547

- แนวทางพัฒนาธุรกิจอาหารเจ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด / 2547

- แนวทางการดำเนินกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจจำหน่ายคอมพิวเตอร์ในจังหวัดขอนแก่น / 2546

- การศึกษาสภาพการดำเนินงานและปัญหาของผู้ผลิตสุราพื้นบ้านในเขตอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม / 2547บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#learning#การเรียนรู้#การจัดการ#ข้อมูล#วิธีคิด#พัฒนา#ระหว่างทาง#ความทรงจำ#น.เมืองสรวง#ต่อยอดความคิด#nongsueng

หมายเลขบันทึก: 53083, เขียน: 03 Oct 2006 @ 11:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 
"มีหลายสิ่งอย่างที่เพื่อสมาชิก gotokrow ยังไม่ทราบว่า สิ่งที่คิดและทำลงไปนั้น เพื่อใครหรืออย่างไร แต่สิ่งที่คิดและทำนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีเสมอ เพียงแต่บทความต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ "อย่าเขียนชี้นำ" จงเขียนแต่เชิงสร้างสรรค์ ลักษณะกรณีเฉพาะบทบาทนั้น ๆ อาทิ ภูมิปัญญา กรณีตัวอย่าง บุคคลตัวอย่าง โครงการตัวอย่าง หรืออื่น ๆ เนื้อหาทุก ๆ เนื้อดูหมดแล้ว ก็เป็นผลงาน กรณีศึกษาสามารถสืบค้น ค้นคว้าได้อีก 10  ปีหรือ 20  ปีข้างหน้าได้
Apichai Jantarawattanawanich
IP: xxx.26.54.68
เขียนเมื่อ 

อยากได้ cd ที่พูดถึงต้องทำอย่างไรหรือหารได้ที่ไหนบ้างครับ