เพื่อนคือคนที่อยู่ปลอบเราเวลาที่เราอกหัก

แต่แฟนมีแต่อกหักแล้วจากไป

เพื่อนคือคนที่เรามีได้ทีเดียวหลายคนพร้อมกัน

แต่แฟนเรามีได้คนเดียว

เพื่อนคือคนที่หัวเราะเวลาเราบอกว่ามีแฟนหลายคน

แต่แฟนคือคนที่ร้องไห้เมื่อรู้ว่าเรามีแฟนหลายคน

เพื่อนคือคนที่เราบอกได้ว่าเรามีแฟนกี่คน

แต่บอกแฟนไม่ได้ว่าเรามีคนอื่นอีก

เพื่อนคือคนที่เรากล้าทำอะไรบ้าๆ บอๆ ให้เห้น

แต่กับแฟนเรามักเก็บซ่อนไว้

เพื่อนที่ดีหายากกว่าแฟนที่เลว

ส่วนแฟนที่ดียิ่งหายากเข้าไปใหญ่

เพื่อนที่เคยเป็นแฟนมาก่อนมักจะดีกว่าตอนที่เป็นแฟน

แต่แฟนที่เคยเป็นเพื่อนก็ไม่แน่ว่าจะดีเหมือนเดิม

เพื่อนจะไม่ค่อยระแวงเพื่อน

แต่แฟนมักจะระแวงเราไปหมด

ความสัมพันธ์ระหว่าเพื่อนมักจะยืนยาวกว่าการเป็นแฟน เพราะฉะนั้นรักเพื่อนให้มากๆ เพราะคนๆ นั้นอาจเป็นเพื่อนแท้ของเรา