การพัฒนาศักยภาพวิทยากรยุวกาชาด “120 ปี สภากาชาดไทย ใส่ใจการดูแลผู้สูงอายุ” (ตามต้นแบบสภากาชาดไทย)

มานิดา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

       ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 09.00 น. นางสุนันทา  ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงาน   ยุวกาชาด จะไปเป็นประธานเปิดการอบรม “ โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรยุวกาชาด “120 ปี สภากาชาดไทย ใส่ใจการดูแลผู้สูงอายุ” (ตามต้นแบบสภากาชาดไทย) ณ ห้องสุรกิจ  โรงแรมอลิซาเบธ ประดิพัทธ์  เขตตุจักร กรุงเทพฯ“ ซึ่งโครงการฯ นี้  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 โดยผู้ให้การอบรมได้แก่  ทีมวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย  สภากาชาดไทย  

             ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ วิทยากรแกนนำ ยุวกาชาด 12 คน  วิทยากรยุวกาชาด  22   คนเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด  7  คน  รวมทั้งสิ้น  41  คน. ซึ่งทุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ที่สำนักงานยุวกาชาดจัดไปเมื่อเดือนมีนาคม 2555  สำหรับการอบรมในครั้งนี้  เป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรยุวกาชาด เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นวิทยากรแกนนำยุวกาชาดด้านการดูแลผู้สูงอายุ (ตามต้นแบบสภากาชาดไทย) และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ขยายผลไปยังชมรมอาสายุวกาชาดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  ให้เป็นที่พึ่งพาได้ของชุมชน สังคมต่อไปสมดัง Brand ของยุวกาชาด

 

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: โรงแรมอลิซาเบธ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/748/original_image.jpg?1363674597

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/748/original_image.jpg?1363674605

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/748/original_image.jpg?1363674612

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/748/original_image.jpg?1363674620

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Khunnai-aความเห็น (0)