ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

UsableOne
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2556

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจรับนิสิต
โทรศัพท์ 0-7431-1885-7 ต่อ 7243, 1811,1805 โทรสาร 0-7444-3975
หรือทางเว็บไซต์ http://www.ecba.tsu.ac.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ความเห็น (0)