ประกาศรับสมัครพนักงานประจำศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก

UsableOne
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกพนักงานประจำศูนย์ฯ  ตำแหน่ง ผู้จัดการ  จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน
ณ ศูนย์พัฒนา   อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่   อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  17 ธันวาคม 2555

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://adcet.psu.ac.th  หรือ  http://agro.psu.ac.th 
สอบถามรายละเอียดที่  0-7428-6311 หรือ  0-7428-6304

สถานที่: ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (ชั้น ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ความเห็น (0)