การแก้ไขปัญหายาเสพติด

กรมการพัฒนาชุมชน  ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้ดูแลรับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน  กรมการพัฒนาชุมชนประกาศจะทำให้กองทุนแม่ของแผ่นดินมีความเข้มแข็ง  สามารถเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด  โดยจะมีการประชุม  อบรม  สัมมนา  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๕

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For naikai04ความเห็น (0)