แนะมอบกระเช้าเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและผลไม้ ส่งความสุขปีใหม่ปลอดเหล้า กระเช้าใส่ใจสุขภาพ

เภสัชกรเชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9  พิษณุโลก กรมควบคุมโรค  เผยว่า เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ ฯลฯ นั้น ผลจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศทำให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากต่างประเทศมีราคาถูกลง แต่ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศขณะนี้ร้อยละ 72 คือ เหล้าขาว ซึ่งผู้บริโภค คือ ประชาชนระดับรากหญ้าที่มีรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่  ผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ

            1) ผลกระทบต่อร่างกาย เมื่อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกาย แอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารและกระจายเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วภายใน 5 นาที แล้วจะถูกส่งต่อไปยังเซลล์เนื้อเยื่อของเหลวทุกแห่งในร่างกาย แล้วไปตามอวัยวะต่าง ๆ ภายใน 10-30 นาที ผลจากนั้นจะเริ่มก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ต่อร่างกาย คือ  การทรงตัวและเคลื่อนไหวควบคุมลำบาก ลิ้นแข็งพูดไม่ชัด คลื่นไส้อาเจียน  เกิดการระคายเคืองเยื่อบุอ่อนปาก ลำคอ และหลอดอาหาร เกิดการอักเสบของเยื่อบุชั้นในสุดของผนังกระเพาะอาหารหรืออาจทะลุได้ในลำไส้เล็ก  ทำให้เซลล์ตับอ่อนระคายเคืองและบวมขึ้น น้ำย่อยไหลไปที่ลำไส้เล็กไม่คล่องตัว ทำให้เกิดย่อยตัวตับอ่อนเอง  เลือดออกเฉียบพลัน ทำให้ตับอ่อนอักเสบ การสร้างอินซูลินขาดหายไป ทำให้เป็นโรคเบาหวาน  ทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย มีการสร้างผังผืดส่งผลทำให้ตับแข็ง และมีความเสี่ยงเป็นโรคตับมากกว่าภาวะปกติถึง 8 เท่า  ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจบวมขึ้น  ทำให้กระเพาะปัสสาวะบวมขึ้นไม่สามารถยืดหยุ่นได้ ไตทำงานผิดปกติ ทำให้ต่อมอัณฑะจะบวม ความสามารถทางเพศลดลง  เซลล์สมองเสื่อม  มีผลทางจิต เช่น ขาดความรับผิดชอบ ความจำเสื่อม เกิดประสาทหลอน หูแว่ว หลงผิด หวาดระแวง คลุ้มคลั่ง  กดประสาทศูนย์ควบคุมต่าง ๆ เช่น  กดศูนย์หายใจ ศูนย์ควบคุมการไหลเวียนของเลือดในสมอง ทำอาจอาจถึงกับสลบและเสียชีวิตได้

                  ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นาน ๆ จะทำให้เป็นโรคกระดูกพรุน กล้ามเนื้อลีบ คันปริเวณผิวหนัง  เมื่อสูงอายุไปมักจะมีโรคประจำตัวและรับยาหลายชนิด  และยังส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมองแตก เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตามมา การดื่มเป็นปริมาณน้อยหรือไม่ดื่มเลยจะทำให้อัตราการตายจากโรคต่างๆ ลดลง ส่วนผู้ที่ดื่มจนติดเรื้อรังจะมีอายุเฉลี่ยสั้นลงราว 10-14 ปี  หากผู้ดื่มสุราเป็นผู้หญิง สมองจะมีขนาดเล็กกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้มากกว่า ผู้หญิงที่ดื่มจะเป็นโรคตับอักเสบได้เร็ว/ตายจากโรคตับแข็ง และมักเป็นตอนอายุน้อย และมีรายงานว่าผู้หญิงที่ดื่มสุรามักจะเป็นเหยื่อของความรุนแรง เช่น การถูกทำร้ายร่างกาย การถูกข่มขืน

2) ผลกระทบต่อสังคม พบว่าเด็กทารกเกิดใหม่ 12,000 คนต่อปีที่เกิดจากมารดาที่ดื่มแอลกอฮอล์จัด จะมีปัญหาสุขภาพและด้านสติปัญญา การดื่มสุราในอายุน้อยๆ หรือวัยรุ่นจะเกิดปัญหาที่รุนแรงกว่าและแก้ไขยาก ทำให้ความสนใจในการเรียนลดลง สมาธิลดลง ทำให้อารมณ์หงุดหงิด นิสัยและพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางก้าวร้าว เกิดการทะเลาะวิวาททั้งส่วนตัวหรือระหว่างกลุ่ม เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบางรายรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตหรือกลายเป็นคนพิการ ในวัยแรงงานทำให้การทำงานที่ต้องการฝีมือแย่ลง  ค่าใช้จ่ายการดื่มสุราต้องใช้เงินมากขึ้นและจะเกิดปัญหากับครอบครัว ในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องสุราจะเกิดปัญหาความรุนแรงประมาณ 4 เท่าของของครอบครัวที่ไม่ดื่ม ส่งผลให้เกิดปัญหาสถิติหย่าร้างพุ่งกว่า 60,000 รายต่อปี 

              จะเห็นได้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลกระทบต่าง ๆ จำนวนมาก  ดังนั้นปีใหม่ 2555 จึงถือโอกาสอันดีที่ท่านจะส่งความสุข “ ปีใหม่ปลอดเหล้า กระเช้าใส่ใจสุขภาพ “  มอบกระเช้าให้ผู้ที่ท่านรักและคารพนับถือ เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีคุณค่าทางโภชนาการ หรือผลไม้ต่าง ๆ ที่ประเทศไทยมีอย่างอุดมสมบูรณ์  เพราะผู้รับกระเช้าจะได้ประโยชน์ทั้งสุขภาพดี และยังเป็นการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ อุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ได้อีกด้วย

ข้อความหลัก " ส่งความสุขปีใหม่ปลอดเหล้า กระเช้าใส่ใจสุขภาพ

กรมควบคุมโรค   ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

ที่มา http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/news/tv/2554_12_17_alc.html

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักข่าวสองแควความเห็น (0)