รายงานผลการทำงานวันแรก ครช. อำเภอบางปะอิน

 กราบเรียนท่าน ผอ. กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ ผอ. กศน. อำเภอทุกท่าน

    เรื่อง รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่วันแรก ของกระผม นาย ปกรณ์เกียรติ หยอยสระ ครช. อำเภอบางปะอิน วันนี้ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 กระผมได้ไปปฏิบัติหน้าที่ ที่สำนักงาน กศน. อำเภอบางปะอินวันแรก เมื่อเวลา 07.50 น.  ครับ

    เป็นวันแรกที่ไปปฏิบัติงาน ท่าน ผอ. กศน.อำเภอบางปะอิน ท่านได้ชี้แจ้งเรื่องดังนี้

      1.  เรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ ครช.ที่ต้องปฏิบัติว่าต้องทำอะไรบ้าง

      2.  เรื่องเกี่ยงกับการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้ง 5 กิจกรรม เช่น  การศึกษาขั้นพื้นฐานของนักศึกษา , การพัฒนาอาชีพ, การพัฒนาสังคม- ชุมชน, เศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น

     3.  เรื่องการเป็น ครช. ต้องมีการศึกษากฏระเบียบ

     4.  เรื่องการมารายงานตัววันนี้ 5 ท่าน และให้เลือกตำบลที่ต้องปฏิบัติงานกันเอง

     5.  การเข้าสำนักงาน ทุกวัน จันทร์ ต้องเข้า

     6.  เรื่อง ที่ต้องปฏิบัติให้เรียนรู้จากรุ่นพี่

 

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: กศน. อำเภอบางปะอิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หยอยสระความเห็น (2)

ยินดี...เป็นกำลังใจให้ศรช.คนใหม่นะคะ (ครูนก ศรช.อำเภอบางซ้าย)

ยินดี...เป็นกำลังใจให้ศรช.คนใหม่นะคะ (ครูนก ศรช.อำเภอบางซ้าย)