บอกบุญทุนการศึกษาศาสนทายาท

มมร. วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีภิกษุสามเณรที่สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพุทธศาสตร์ จำนวน ๑๕ รูป จึงขอแจ้งให้ศรัทธาประชาชนที่ต้องการทำบุญด้านการศึกษา ดำรงไว้ซึ่งศาสนทายาท เสริมบารมีแก่ชีวิต

ขอแจ้งความประสงค์ในการทำบุญด้านการศึกษา กับพระภิกษุสามเณร โดยแบ่งเป็นทุนละ ๒,๐๐๐ บาทต่อรูป/ต่อเทอม ปี ละ ๔,๐๐๐ บาท

สำนักงานวิทยาเขตล้านนา

๐๕๓-๒๗๐๙๗๕

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/542/original_DSC_0820.jpg?1363679044

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พุทธวิธีสร้างสุขความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

สาธุๆๆ ดีใจที่ท่านพระคุณเข้ามาเขียนครับ...

เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนาสาธุครับผม

เขียนเมื่อ 

สาธุๆๆ ดีใจที่ท่านพระคุณเข้ามาเขียนครับ...

เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนาสาธุครับผม

เขียนเมื่อ 

สาธุๆๆ ดีใจที่ท่านพระคุณเข้ามาเขียนครับ...

เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนาสาธุครับผม