จิตติ์ ดวงบุปผาวงค์
พระครูปลัด จิตติชัย จิตติชโย มาตย์วงค์

ความเห็นล่าสุด


เห็นด้วยกับให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ มากกว่าอย่างอื่น มมร.วิทยาเล้านนา จ.เชียงใหม่ ก็เน้นความเป็นมนุษย์ ให้เข้าใจในความเป็นมนุษย์ ขอความดีทุกก้าวเดินจงคงอยู่กับโลกใบนี้

ผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีคุณธรรมในใจ สร้างคนที่มีคุณภาพ ทำงานด้วยหัวใจ อาจจะเป็นเพียงสะท้อนเล็กๆ ที่ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ยินเสียง...

ร่วมให้กำลังใจ กับการปฏิบัติ มนุษย์มีธรรมชาติแห่งการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับว่า จะเรียนรู้ มีสติ หรือขาดสติ เมื่อเรียนรู้จนชำนาญ สติ นำไปสู่สมาธิ โดยธรรมชาติ .....ให้กำลังใจคุณครู

เป็นความตั้งใจที่ครั้งหนึ่ง ควรไปยุโรป เรียนรู้กับการเดินทาง....

ผักหวาน ไข่มดแดง กลับมาเป็นข้ออ้าง สู่การเผาป่า รองคิดดูดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ว่าคุ้มหรือไม่

อนุโมทนากับร่วมแสดงความคิดเห็น ของครูอ้อย

อาตมา ในฐานะดูแลงานการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยฯ ผลิตบัณฑิตสายครู ยังให้ความสำคัญของตัวครู ให้มีคุณภาพที่สุด เพราะนี้คือกุญแจที่จะนำ เด็ก นักเรียนไปสู่ฝั่งฝัน

กลุ่มชาติพันธุ์ ในเมืองไทยน่าสนใจมาก ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ

ท่าน สมบูรณ์ แว่ะมาเยี่ยม ความสำเร็จ มีมากมายหลายสูตร ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ แต่สูตรที่แท้จริง ที่จะทำให้เราสำเร็จทุกประการนั้น ยากแท้...อิทธิบาท....มรดกแห่งธรรมที่พระพุทธองค์ประกาศไว้ ก็นับว่าที่สุดแล้ว....

เจริญพรโยม จีราภรณ์

มมร.วิทยาเขตล้านนา รับสมัครนักศึกษา

ทั้งผู้จบ ม.๖ (เรียนภาคเช้า และเรียนภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์)

ทั้งพระสงฆ์เรียนภาคบ่าย

สาธุ

เห็นกิจกรรมแล้ว นับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งกับชาวบ้าน

ท่าน ดร. อนุโมทนา

พระคุณเจ้า

พระครูปลัดจิตติชัย จิตฺติชโย

เจริญพร โยม กศน.ตำบลกุดเค้า

ตามอ่านอยู่ เขียนสั้นไปนิดหนึ่ง

สาธุ

พระคุณเจ้า ฯ

การที่ปฏิบัติธรรม ตามธรรมะคำสั่งสอนของพุทธองค์ เพื่อขจัดกิเลศ เพื่อเข้าถึงนิพพานนั้น เป็นเรื่องยากที่จะอธิบาย แต่ถ้าเรามีหลักปฏิบัติ ตามหลักแห่งไตรสิกขา คือ เอาศีล พัฒนา กาย วาจา เอาสมาธิ พัฒนา จิต และเอาวิปัสสนา พัฒนาความคิด (ปัญญา) ก็สามารถเห็นผลได้

การปฏิบัติดังที่โยม กล่าวมาก็นับว่าน่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติ สืบไป เพื่อสร้างบุญบารมี....สาธุ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี