การอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรการระดมทรัพยากรและการสื่อสาร

Boo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายการฝึกอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรการระดมทรัพยากรและการสื่อสาร

( Certificate on Resource Mobilization and Communication )

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ขอบพระคุณค่ะ

สถานที่: ศูนย์พัฒนาบุคลากร อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/528/original_brochure%2015%20days%20training.pdf?1363678954

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My Horizonความเห็น (0)