ธรรมศาสตร์ ร่วม ภาคประชาชน จัดงาน "วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฉัตรมงคล" ครั้งที่ 1

ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยที่จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมพลังเข้าร่วมงาน "วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฉัตรมงคล" ครั้งที่ 1 เทิดพระเกียรติ 61 ปี บรมราชาภิเษก ในวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00-18.00 น  ณ.หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมนิทรรศการ วันเสด็จขึ้นตรองราชย์ งานโครงการในพระราชดำริ เสวนาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับฟังและชม การบรรเลงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ วงใหญ่

โปรแกรมงาน

12.00 น เปิดหอประชุม ชมนิทรรศการ

13.00 น เปิดงาน "วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฉัตรมงคล" ครั้งที่ 1 ชมวีดีทัศน์ และเสวนาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

14.00-18.00 น ชมการบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ วงใหญ่ สลับการเสวนาขับเคลื่อนราชอาณาจักรไทย

 

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ฟรี ตลอดรายการ หอประชุมรับผู้เข้าชมได้จำนวน 2,500 ที่นั่ง

 

สถานที่: หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระ จุผู้เข้าชมได้ 2,500 ที่นั่ง

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/409/original_classified_ad_20130318181838.pdf?1363605518

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ความเห็น (0)