ความรู้เรื่องยาที่ใช้รักษาโรคหืด

ventoli2.jpg (25342 bytes)

wpe32.gif (9010 bytes)

Aminophylline

ชื่อสามัญ
Aminophylline

ทำไมต้องใช้ยานี้
เป็นยาขยายหลอดลม โดยคลายและเปิดทางเดินที่ไปสู่ปอด ทำให้ง่ายต่อการหายใจ โดยช่วยบรรเทาการหายใจถี่ การมีเสียงวี๊ด และ การหายใจลำบาก จากการเป็นโรคหอบหืด หลอดลมอักเสบ และโรคถุงลมโป่งพอง และยังยับยั้งอาการหอบหืด จากการออกกำลังกายด้วย

Pharmacokinetics

Absorption: oral: สามารถเกิดได้ถึง 100 % โดยขึ้นอยู่กับ formulation used
Distribution: Vd = 0.45 L/kg, โดยยาตัวนี้จะกระจายไปยังน้ำนมด้วย (approximates serum concentration) และยาตัวนี้ยังสามารถผ่าน placenta ได้ด้วย
Metabolism: เกิดที่ตับ โดยกระบวนการ demethylation และ oxidation
Half life: มีค่าไม่แน่นอน โดยการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ อายุ, liver function, cardiac function, lung disease และประวัติการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย
Elimination: ขับออกทาง urine โดยในผู้ใหญ่พบว่า 10% ขับออกในรูป unchanged drug, ใน neonates การขับถ่ายของ unchanged drug ทางปัสสาวะมีค่ามากกว่า (มากกว่า 50%)

วิธีใช้ยา
รับประทานทุก 6, 8 หรือ 12 ชม. ตามใบสั่งแพทย์ โดยควรรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้มีประสิทธิภาพที่ดี บางคนอาจจะต้อง รับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลานาน ฉะนั้นไม่ควรหยุดรับประทานยา โดยปราศจากคำสั่งของแพทย์ แต่อาจจะหยุดได้ ถ้ายาทำให้เกิดสภาวะ ของอาการที่แย่ลง

คำแนะนำระหว่างใช้ยา

ควรปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ เพราะยาตัวนี้อาจทำให้เกิดอันตรายได้ถ้ารับประทานยามากเกินไป หรือรับประทานยาบ่อยเกินใบสั่งแพทย์
ให้เข้าพบแพทย์เป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงอาทิตย์แรก ๆ ที่คุณได้รับยานี้ เพื่อให้แพทย์ได้ประเมินการตอบสนองของคุณ ต่อการใช้ยาตัวนี้
ถ้าอาการของคุณไม่ดีขึ้น หรือยังแย่ลง ให้พบแพทย์
ต้องแน่ใจในจำนวนยาที่คุณได้รับในแต่ละครั้ง และควรพกยาไปในทุกที่ที่คุณเดินทางด้วย

เมื่อคุณลืมกินยา
ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ และให้รับประทานยาที่เหลือตามเวลาเดิม โดยไม่ควรรับประทานยาเป็น 2 เท่าของขนาดยาเดิม และถ้าคุณเกิดอาการ หายใจสั้นที่รุนแรง ให้พบแพทย์

อาการข้างเคียงของยา

ถ้าเกิดอาการ คลื่นไส้ อาเจียน มีแผลในกระเพาะอาหาร ท้องเป็นตะคริว สูญเสียความรู้สึกอยากอาหาร ให้รับประทานยาพร้อมอาหาร หรือ หลังอาหารทันที หรือ พร้อมยาลดกรด หรือ พร้อมน้ำ 1 แก้ว ถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วยังมีปัญหาอยู่ให้พบแพทย์
ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ มีอาการตื่นเต้น หน้ามืด ปัสสาวะบ่อย มือและนิ้วกระตุก โดยถ้าอาการเหล่านี้รุนแรง ให้พบแพทย์
การสั่นของหัวใจ หัวใจเต้นเร็ซ หายใจเร็ว นอนไม่หลับ ให้พบแพทย์ เพื่อแพทย์จะได้ปรับขนาดยาของคุณ
ผื่นขึ้นที่ผิวหนัง (อาการแพ้) ให้พบแพทย์ทันที

คำเตือนและข้อควรระวัง

ก่อนรับประทานยาตัวนี้ ควรบอกหมอก่อนว่าคุณได้รับยาอะไรอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยา allopurinol, cimetidine, erythromycin, lithium, propranolol และยาสำหรับไข้หวัด ยาแก้แพ้ และยารักษาโรคหอบหืด
การได้รับยา theophylline พร้อมกับยาตัวนี้ อาจทำให้เกิดอาการตื่นเต้น นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน หรือการได้รับขนาดยาเกิน ฉะนั้น การใช้ยานี้ ไม่ควรได้รับยา theophylline ร่วมด้วย
ไม่ควรรับประทานยารักษาโรคหวัด ยาแก้แพ้ ยารักษาหอบหืด ที่ประกอบด้วยพวก ephedrine, epinephrine, phenylephrine, phenylpropanolamine หรือ pneudoephedrine โดยปราศจากคำแนะนำจากแพทย์ เพราะสารดังกล่าว จะเพิ่มผลข้างเคียงของยาตัวนี้
บุคคลเหล่านี้ ควรบอกแพทย์ถึงสภาวะของตนเองก่อนใช้ยาตัวนี้ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร โรค glaucoma มะเร็ง โรคต่อมธัยรอยด์ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด

การเก็บรักษา
เก็บในภาชนะปิดสนิท เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บยาเหน็บในตู้เย็น และ ยารูปแบบอื่นให้เก็บที่อุณหภูมิห้อง และเก็บให้พ้นที่มีความชื้น

ชื่อการค้า ส่วนประกอบ

Asmeton-S

Chlorpheniramine maleate 2 mg + Methoxyphenamine HCI 12.5 mg + Aminophylline 25 mg + Noscapine 7 mg

 

REDTONES.GIF (2134 bytes)

 

Theophylline

ชื่อสามัญ
Theophylline

ชื่อการค้า
Almarion, Asmasolon, Franol, Xanthium, Theo-Dur

ทำไมต้องใช้ยานี้
เป็นยาขยายหลอดลม โดยคลายและเปิดทางเดินที่ไปสู่ปอด ทำให้ง่ายต่อการหายใจ โดยช่วยบรรเทาการหายใจสั่น การหายใจมีเสียงวี๊ด และการหายใจลำบาก จากการเป็นโรคหอบหืด หลอดลมอักเสบ และ โรคถุงลมโป่งพอง เป็นการยับยั้งอาการหอบหืดจากการออกกำลังกาย

Pharmacokinetics

Absorption: oral: สามารถเกิดได้ถึง 100 % โดยขึ้นอยู่กับ formulation used
Distribution: Vd = 0.45 L/kg, โดยยาตัวนี้จะกระจายไปยังน้ำนมด้วย ( approximates serum concentration) และยาตัวนี้ยังสามารถผ่าน placenta ได้ด้วย
Metabolism: เกิดที่ตับ โดยกระบวนการ demethylation และ oxidation
Half life: มีค่าไม่แน่นอน โดยการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ อายุ, liver function, cardiac function, lung disease และประวัติการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย
Elimination: ขับออกทาง urine โดยในผู้ใหญ่พบว่า 10% ขับออกในรูป unchanged drug, ใน neonates การขับถ่ายของ unchanged drug ทางปัสสาวะมีค่ามากกว่า (มากกว่า 50%)

วิธีใช้ยา

ควรรับประทานทุก 6, 8, 12 หรือ 24 ชม. โดยควรจะรับประทานในเวลาเดียวกันเพื่อกันลืม
โดยควรจะรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยาจะได้มีประสิทธิภาพยาตัวนี้อาจต้องการใช้เป็นเวลานาน
ไม่ควรที่จะหยุดใช้โดยปราศจากการปรึกษาจากแพทย์ เพราะการหยุดใช้ยาอาจจะทำให้อาการแย่ลงก็ได้

คำแนะนำระหว่างใช้ยา

ให้รับประทานยาตามแพทย์สั่ง เพราะมิฉะนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้ ถ้ารับประทานมากเกินไป หรือ รับประทานบ่อยเกินไป
ควรพบแพทย์สม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงอาทิตย์แรก ๆ เพราะ แพทย์จะได้ประเมินดูการตอบสนองของคุณต่อยาตัวนี้
ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หรือ มีอาการแย่ลง ให้ปรึกษาแพทย์
ไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ โดยปราศจากการปรึกษากับแพทย์ก่อน
การเกินทางไปไหน ควรที่จะพกยานี้ไปด้วยเสมอ

เมื่อคุณลืมกินยา

ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ และ รับประทานยาที่เหลือตามเวลาเดิม โดยไม่ควรรับประทานยาเพิ่มขนาดเป็น 2 เท่า
ถ้าเกิดอาการหาใจถี่อย่างรุนแรง ให้ติดต่อกับแพทย์

อาการข้างเคียงของยา

ถ้าเกิดอาการ คลื่นไส้ อาเจียน มีแผลในกระเพาะอาหาร ท้องเป็นตะคริว สูญเสียความรู้สึกอยากอาหาร ให้รับประทานยาพร้อมอาหาร หรือ หลังอาหารทันที หรือ พร้อมยาลดกรด หรือ พร้อมน้ำ 1 แก้ว ถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วยังมีปัญหาอยู่ให้พบแพทย์
ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ มีอาการตื่นเต้น หน้ามืด ปัสสาวะบ่อย มือและนิ้วกระตุก โดยถ้าอาการเหล่านี้รุนแรง ให้พบแพทย์
การสั่นของหัวใจ หัวใจเต้นเร็ซ หายใจเร็ว นอนไม่หลับ ให้พบแพทย์ เพื่อแพทย์จะได้ปรับขนาดยาของคุณ
ผื่นขึ้นที่ผิวหนัง ( อาการแพ้ ) ให้พบแพทย์ทันที

คำเตือนและข้อควรระวัง

ก่อนรับประทานยาตัวนี้ ควรบอกหมอก่อนว่าคุณได้รับยาอะไรอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยา allopurinol, cimetidine, erythromycin, lithium, propranolol และ ยาสำหรับไข้หวัด ยาแก้แพ้ และยารักษาโรคหอบหืด
การได้รับยา theophylline พร้อมกับยาตัวนี้ อาจทำให้เกิดอาการตื่นเต้น นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน หรือการได้รับขนาดยาเกิน ฉะนั้น การใช้ยานี้ ไม่ควรได้รับยา theophylline ร่วมด้วย
ไม่ควรรับประทานยารักษาโรคหวัด ยาแก้แพ้ ยารักษาหอบหืด ที่ประกอบด้วยพวก ephedrine, epinephrine, phenylephrine, phenylpropanolamine หรือ pneudoephedrine โดยปราศจากคำแนะนำจากแพทย์ เพราะสารดังกล่าวจะเพิ่มผลข้างเคียงของยาตัวนี้
บุคคลเหล่านี้ ควรบอกแพทย์ถึงสภาวะของตนเองก่อนใช้ยาตัวนี้ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร โรค glaucoma มะเร็ง โรคต่อมธัยรอยด์ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด

การเก็บรักษา
เก็บในภาชนะปิดสนิท เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บยาเหน็บในตู้เย็น และ ยารูปแบบอื่นให้เก็บที่อุณหภูมิห้อง และเก็บให้พ้นที่มีความชื้น

ชื่อการค้า ส่วนประกอบ
Almasal Theophylline 60 mg + Salbutamol sulfate 2 mg
Asianbron Theophylline anhydrous 150 mg + Glyceryl guaiacolate 90 mg
Bronchil Guaifenesin 90 mg + Theophylline 150 mg
Polyphed Theophylline 150 mg + Glyceryl guaiacolate 90 mg
Theosal Theophylline 60 mg + Salbutamol 2 mg

 

REDTONES.GIF (2134 bytes)

 

Terbutaline

ชื่อสามัญ
Terbutaline

ชื่อการค้า
Bricanyl, Bricanyl terbuhaler, Salterline, Terbuno Vaccanyl

ทำไมต้องใช้ยานี้

เป็นยาขยายหลอดลม คลาย และ เปิดทางผ่านไปที่ปอด ให้สามารถหายใจได้สะดวก
ใช้เพื่อบรรเทาอาการหอบหืดเฉียบพลัน และอาการหายใจไม่ออก ที่เกิดจากโรคถุงลมโป่งพอง
โรคหลอดลมอักเสบ และโรคปอดอื่นๆ

Pharmacokinetics

Onset of action: oral = 30-45 นาที
Protein binding : 25%
Metabolism: เกิดที่ตับกลายเป็น inactive sulfate conjugates
Half life: 11-16 ชั่วโมง
Elimination : ทางปัสสาวะ

วิธีใช้ยา
ให้โดยการรับประทาน 3-4 ครั้งต่อวัน และ ถ้าให้ทางการพ่น ให้ทุก 4-6 ชม. โดยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ บนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยยาตัวนี้จะเริ่มทำงานภายใน 30 นาที

คำแนะนำระหว่างใช้ยา

ถ้ายาหมดประสิทธิภาพ หรือ ถ้าอาการของคุณแย่ลง (โดยเฉพาะถ้าการหายใจลำบาก หรือหายใจยากขึ้น หลังจากการใช้ยาพ่น) ให้หยุดใช้ยานี้ และพบแพทย์
ไม่ควรใช้ยามากเกินไป หรือ บ่อยเกินไป เพราะการเพิ่มขนาดยา สามารถทำให้เกิดอันตราย และสามารถลดประสิทธิภาพของยาได้
ถ้าเสมหะจากการไอระหว่างที่เกิดอาการหอบหืดเฉียบพลัน เปลี่ยนจากสีขาวไปเป็นสีเหลือง เขียว หรือสีเทา ควรพบแพทย์ เพราะอาการเช่นนี้ อาจเกิดจากการติดเชื้อได้
การเดินทาง ควรที่จะพกยาให้ได้ตามที่กำหนดไว้

เมื่อคุณลืมกินยา

ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ และ ให้รับประทานยาอื่นตามเวลาเดิม และ ถ้านึกได้ใกล้กับเวลาที่จะรับประทานยาครั้งต่อไป
ควรจะรับประทานยาครั้งต่อไปได้เลย โดยที่ไม่ต้องรับประทานยาเพิ่มขนาดเป็น 2 เท่า

อาการข้างเคียงของยา

ถ่ายปัสสาวะไม่ปกติ ปากแห้ง และระคายเคือง ให้บ้วนปากด้วยน้ำหลังจากการได้รับการรักษาแต่ละครั้ง
ถ้าเกิดอาการตัวสั่น ตื่นเต้น ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ เหนื่อยง่าย, drowsiness, dizziness,
เหงื่อออก มีเสียงในหู ให้พบแพทย์ ถ้าอาการเหล่านี้รุนแรง หรือ เป็นเวลานาน
ถ้าเกิดอาการหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ, palpitations, ปวดหน้าอก ปวดหัวใจ หายใจลำบากมากขึ้น มีเสียงวี๊ด ให้พบแพทย์ทันที

คำเตือนและข้อควรระวัง

ถ้าคุณเป็น หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เป็นโรคความดันโลหิตสูง ต่อมธัยรอยด์ overactive, หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ โรคหัวใจ หรือ เป็นลมชัก หรือ ลมบ้าหมู ให้บอกแพทย์ก่อนใช้ยานี้
ก่อนใช้ยานี้ ควรบอกแพทย์ หรือ เภสัชกรก่อนถึงยาที่ใช้อยู่ โดยเฉพาะยา MAO inhibitors (isocarboxazid, phenelzine และ tranylcypromine) ยากดระบบประสาท หรือยาโรคหอบหืด และ b-blockers (atenolol, carteolol, esmolol, labetalol, metoprolol, nadolol, propranolol, sotalol และ timolol)

การเก็บรักษา

ให้เก็บในภาชนะปิดสนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บในอุณหภูมิห้อง ห่างจากความร้อน หลีกเลี่ยงการทำให้ภาชนะบรรจุรั่ว
ไม่ควรเอาภาชนะบรรจุไปจ่อไฟ หรือเตาเผา
 
ชื่อการค้า ส่วนประกอบ
Bricanyl expectorant Terbutaline sulfate 0.3 mg/ml + Guaifenesin 13.3 mg/ml
Med-Broncodil Expectorant Terbutaline sulfate 1.5 mg/5ml + Guaifenesin 66.5 mg/5ml
Terbosil Expectorant Terbutaline sulfate 0.3 mg/ml + Guaifenesin 13.3 mg/ml
Terbron Expectorant Terbutaline sulfate 1.5 mg/5ml + Guaifenesin 66.5 mg/5ml
Terbulin Terbutaline sulfate 1.5 mg/5ml + Guaifenesin 66.5 mg/5ml

 

REDTONES.GIF (2134 bytes)

 

Salbutamol 

ชื่อสามัญ
Salbutamol

ชื่อการค้า
Asmasal, Bronchosol, Butamol, Ventolin, Salmol

ทำไมต้องใช้ยานี้
บรรเทา และ เปิดทางเดินอากาศไปที่ปอด ทำให้การหายใจสะดวกขึ้น ช่วยบรรเทาหอบหืดเฉียบพลัน และบรรเทาอาการหายใจไม่ออกจาก โรคหลอดลมอักเสบ โรคถุงลมโป่งพอง และ โรคปอด ใช้ป้องกันการหายใจลำบาก การหดเกร็งของหลอดลม เมื่อมีการออกกำลังกาย

Pharmacokinetics

Peak effect:
Oral: 2-3 ชั่วโมง Nebulization/oral inhalation: เกิดขึ้นภายใน 0.5-2 ชั่วโมง
Duration of action:
Oral: 4-6 ชั่วโมง Nebulization/oral inhalation: 3-4 ชั่วโมง
Metabolism: เกิดขึ้นที่ตับ กลายไปเป็น inactive sulfate ;อีก 28% จะพบในปัสสาวะในรูปของ unchanged drug
Half life: Oral: 2.7-5 ชั่วโมง Inhalation: 3.8 ชั่วโมง
Elimination: 30% พบใน urine ในรูปของ unchanged drug

วิธีใช้ยา

ให้ 2-4 ครั้งต่อวัน โดยให้โดยการรับประทาน
ถ้าให้โดยทางยาพ่น จะให้ทุก 4-6 ชม.
ใช้ 15 นาที ก่อนการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันปัญหาของการหายใจ โดยปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด
ยาพ่นจะเริ่มได้ผลภายใน 5-15 นาที และ จะมีการออกฤทธิ์ได้เป็นเวลา 3-4 ชม.

คำแนะนำระหว่างใช้ยา

ยาพ่น ต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และ
ถ้ายาหมดประสิทธิภาพ หรือ คุณมีอาการแย่ลง ให้พบแพทย์ทันที
ไม่ควรใช้ยาในขนาดที่เพิ่ม หรือ บ่อยมากขึ้น เพราะทำให้เกิดอันตายได้
เวลาจะเดินทาง ต้องเอายาไปด้วยทุกครั้ง

อาการข้างเคียงของยา

การรับรสไม่ปกติ ปากและคอแห้งหรือระคายเคือง จากการใช้ยาพ่น แก้โดยการให้กลั้วปากด้วยน้ำ
ตัวสั่น อาการตื่นเต้น นอนไม่หลับ คลื่นไส้ เสียงแหบ ไอ ให้พบแพทย์ถ้าอาการเหล่านี้รุนแรงหรือยาวนาน
หายใจลำบากมากขึ้นจากการใช้ยาพ่น หัวใจเต้นเร็วขึ้น ให้หยุดใช้ยาและพบแพทย์

คำเตือนและข้อควรระวัง

ก่อนใช้ยาตัวนี้ ให้บอกแพทย์ก่อนว่า คุณเป็น หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ต่อมธัยรอยด์ overactive, โรคลมชัก หรือ โรคเบาหวาน
ยาตัวนี้ มีผลกระทบถึงการตอบสนองของคุณต่อยาบางชนิด เช่น ยารักษาโรคหวัด ยา MAO inhibitors (isocarboxazid, phenelzine และ tranylcypromine) ยากดระบบประสาท หรือยาโรคหอบหืด และ beta-blockers (atenolol, carteolol, esmolol, labetalol, metoprolol, nadolol, propranolol, sotalol และ timolol)

การเก็บรักษา

เก็บในภาชนะปิดสนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บในอุณหภูมิห้อง
ถ้าเป็น syrup อาจเก็บในตู้เย็นได้ แต่ถ้าเป็นยาพ่น ไม่ควรเก็บในตู้เย็น หรือ ใกล้ความร้อน
 
ชื่อการค้า ส่วนประกอบ
<tab

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังความเห็น (0)